Türkiye'nin Yeryüzü Şekillerinin Özellikleri

Türkiye'nin Yeryüzü Şekillerinin Özellikleri

Coğrafya TR 20 Mayıs 2020

·        Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. (1132m)

·        Dağlık ve engebelidir. Dağlar doğu batı doğrusunda uzanır. (Kıyıya paraleldir.) Bu nedenle iç bölgelerde ulaşım zordur

·        Ortalama yükseltisi en düşük bölgesi Marmara Bölgesi’dir.

·        Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.

·        Ege bölgesinde kıyıların derinliği azdır.

·        Akdeniz ve Karadeniz de boyuna kıyı görülür. Bu yüzden falez oluşumu fazladır.

·        Ege bölgesinde dağlar denize dik uzanır. Bu yüzden kıyı uzunluğu fazladır. Enine kıyı görülür.

·        Ülkemiz alp Himalaya Kıvrım dağı Kuşağı içerisinde yer alır.

·        İç bölgelerde tektonik oluşumlu çok sayıda plato vardır.

·        Ülkemizde iç ve doğu Anadolu’da volkanik dağlar bulunur.

·        Ülkemizde akarsularının boyları da kısadır. Nedeni; yarım ada ülkesi olmamız.

·        Egede ki dağlar kırık dağlardır.

·        Akdeniz ve Karadeniz’deki dağlar ise kıvrım dağlardır.

·        İstanbul ve Çanakkale Boğazları Ria tipi kıyıya örnektir.

·        Dördüncü jeolojik zamanda oluşmuştur.

·        Ülkemiz son şeklini üçüncü jeolojik zamanın sonu, dördüncü jeolojik zamanın başında almıştır.Türkiyenin dağları

Ülkemizdeki Kırık Dağlar(Host Groben)   

·        Kaz Dağları                                                    

·        Kazak dağları

·        Madra Dağları

·        Yurt dağları

·        Aydın dağları

·        Boz dağları

·        Menteşe dağları

Ülkemizdeki Volkanik Dağlar

·        Karadağ

·        Karacadağ

·        Hasan dağ

·        Melendiz dağı

·        Erciyes dağı

Doğu Anadolu’daki Volkanik Dağlar

·        Nemrut dağı

·        Süphan dağı

·        Tendürek dağı

·        Ağrı dağı

Güney Doğu Anadolu’daki Volkanik Dağlar

·        Karacadağ

ÜLKEMİZDEKİ KIVRIM DAĞLAR

KARADENİZ

·         Yıldızlı(Marmara)

·         Samanlı dağları

·         Giresun dağları

·         Köroğlu dağları

·         Ilgız dağları

·         Canik dağları

·         Mescit dağları

İÇ ANADOLU

·         Sündiken dağlar

·         Sivrihisar dağları

·         Sultan dağları

·         Karakuş dağları

·         Köroğlu dağları

·         Geyik dağları

·         Dedegül dağları

AKDENİZ

·         Balkar Dağları

·         Tahtalı dağları

·         Aladağ dağları

·         Binboğa dağları

DOĞU ANADOLU

·         Hakkari dağları

·         Karacadağ

·         Mardin dağları

·         Şerafettin dağları

·         Süphan dağları

·         Nemrut dağları

·         Van dağları

·         Muş-Bingöl dağları

   ÜLKEMİZİN OVALARI

Delta

Sığ sularda, bol malzeme taşıyan akarsuların denizden yer kazanmasıyla oluşmuş ovalara denir. Gelgit’in olduğu yerlerde ve derin kıyılarda daha zor oluşur.

Türkiye'nin Deltaları

Ülkemizdeki Delta Ovaları

·        Kızılırmak-Bafra

·        Yeşilırmak-Çarşamba

·        Göksu-Silifke

·        Seyhan-Ceyhan-Çukurova

·        Asi Nehri-Amik Ovası

·        Sakarya Deltası(Düzce ovası)

·        Bakırçay-Bergama (Bakırçay Deltası)

·        Gediz-Menemen- Cemal Paşa ovası

·        Küçük Menderes(Selçuk Ovası)

·        Büyük Menderes(Balçık Ovası)

ÜLKEMİZDEKİ KARSTİK OVALAR

Karstik Ova

Kalkerli arazilerin artmasıyla oluşmuş geniş düzlüklere denir.

·        Elmalı ovası

·        Burdur ovası

·        Tefenni ovası

·        Kestel ovası

·        Muğla ovaları

·        Acıpayam (Denizli)

Türkiye'nin karstik Ovaları

ÜLKEMİZDEKİ TEKTONİK OVALAR

GÜNEYDOĞU

·         Ergene Ovası

·         Konya Ovası

·         Ereğil Ovası

·         Aksaray Ovası

·         Altın Başak Ovaları

·         Ceyhan Pınar Ovaları

·         Harran Ovası

·         Suruç Ovası

DOĞU ANADOLU

·         Bingöl Ovası

·         Muş Ovası

·         Pasinler Ovası

·         Aşkale Ovası

·         Malazgirt Ovası

·         Tercan Ovası

·         Malatya Ovası

·         Erzincan Ovası

·         Yüksekova

ÜLKEMİZİN PLATOLARI

Plato

Akarsu tarafından yarılmış çevresine göre yüksekte kalmış hafif engebeli geniş düzlüktür.

Türkiyenin Platoları

DOĞU ANADOLU VOLKANİK PLATOLAR

·         Erzurum Platosu

·         Kars Platosu

·         Ardahan Platosu

 

KARSTİK PLATOLAR

·         Teke Platosu (Antalya-Kaş)

·         Taşeli Platosu(Mersin-Gülnar)

MARMARA PLATOLARI

·         Çatalca Platosu

·         Kocaeli Platosu

TEKTONİK PLATOLAR

·         Yazılıkaya (Eskişehir)

·         Haymana Platosu

·         Bozok Platosu(Tuz gölü civarı)

·         Uzun Yayla Platosu(Sivas)

·         Cihanbeyli Platosu

·         Obruk Platosu

GÜNEYDOĞU ANADOLU PLATOLARI

·         Urfa Platosu

·         Antep Platosu

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020