Türkiye'nin Bitki Toplulukları

Türkiye'nin Bitki Toplulukları

Coğrafya TR 20 Mayıs 2020

Bitkilerin Genellikleri ve Önemi:
1-Bitkiler hayvanların gıda kaynağıdır.
2-Bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar.
3- Bitkilerden ilaç yapılır.
4-Canlıların beslenmesinde ve kullandığımız birtakım mal ve eşyaların üretiminde yer tutar.
5-Bitkiler detaylı topluluklar durumunda yer alır (Orman ,Çalı, ot gibi)
6-Türkiye’de 12.000’den çok bitki türü yer alır.Bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra gerektiğince varlıklı bir ülkedir.
7-Ülkemizde değişik iklim bölgelerine ait, bitkilerde barındırır.

ÜLKEMİZDE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN ZENGİN OLMASI ŞU FAKTÖRLERE BAĞLIDIR;
İklim etkisi:
Karadeniz’de dağların eteklerinde-geniş yapraklı orman görülürken, Karadeniz’de dağların yükseklerinde iğne yapraklı orman görülür.
Akdeniz’de kuraklığa sağlam bitkiler, iç kesimlerde bozkırlar vardır.
Yüzey şekillerinin etkisi: Dağ kUşaklarının kuzey ve güney yamaçlarında ormanlar birbirinden değişikdır. Örnek: K.Anadolu Dağlarının kuzeyinde alçakta nemli ve ılıman geniş yapraklı, yukarıda ise iğne yapraklı orman görülür. Aynı dağın güneyinde ise kuraklığa sağlam çok güneş ışığı isteyen kurakçıl bitkiler yetişir. Yine yükseltinin yükselmesine bağlı olarak da, bitki örtüsü değişiklik gösterir. Örnek: Toroslarda 1000m’ye kadar, kuraklık isteyen Kızılçam ormanları yetişirken, daha sonra soğuğa sağlam sedir ormanları görülür.
Toprak ve Ana Materyalin Etkisi:
Bitkilerin gıda maddesi talebi ve kök gelişim bilhassari değişikdır. Bazı bitkiler kireçli arazileri, birtakım bitkiler yumUşak ve kumlu ana gereçleri tercih eder. Tuzlu topraklarda Fıstık çamı, ve sarıçam yetişmez, şunlar kumlu topraklarda yetişir.
İnsan etkisi: Ülkemizde medeniyetler eskiden beri geliştiği amacıyla, bitki örtüsü çok tahrip edilmiştir. Akdeniz’de kızılçam ormanlarının konumunu çalı toplulukları almış, İç ve D.Anadolu ormanlarının konumunu bozkırlar almıştır.
İklim değişmeleri: 4. Jeolojik vakitte, soğuk ve az yağışlı devirde Avrupa ve Sibirya’da yetişen bitkiler Anadolu’da yayılmıştır. Sıcak ve nemli devirde Akdeniz iklim bölgesinde yetişen bitkiler Anadolu’nun kuzeyine kadar ilerlemiştir. Yurdumuzda geçmişteki iklim şartlarına göre yetişmiş birtakım bitkilerde bulunmaktadır. Ülkemizin bu özelliği, daha eskiden yetişmiş olan bitkilerin tamamiyle ortadan kalkmasını engellemiştir. Bu amaçla ülkemizdeki bitkilerin üçte biri artık bitkilere aittir. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bitkilere Endemik bitkiler denmektedir.
ORMANLAR:

Ormanlar geniş yapraklı,iğne yapraklı, birtakım durumlarda de karışık orman gibi gruplara ayrılır. Bu ormanlar iklim ve toprak şartlarına göre değişik bölgemizde yetişir.
1)KARADENİZ ORMANLARI:
Bu bölgede iki değişik orman kuşağı yer almaktadır. Birincisi Karadeniz kenarsı süresince nemli ve ılıman iklimde yetişen geniş yapraklı orman, ikincisi dağların yükseklerinde nemli ve soğuk iklimde yetişen iğne yapraklı orman görülür. Karadeniz bölgesinde tespit edilen ormanların en mühim özelliği, ağaç çeşitlerinin çok olmasıdır. Nedeni iklimin uygunluğudur. D.Karadeniz kısmında ülkemizdeki bitki çeşitlerinin yarısı görülür. (6 bin çeşit)
a-Geniş Yapraklı Orman: Batıda yıldız dağlarından başlayarak doğuda Gürcistan sınırına kadar dağların kuzey yamaçlarında 1000m’ye kadar olan bölgede yer alır. Kışın yapraklarını dökerler. Bu orman kuşağında; kayın, kestane, gürgen, ıhlamur, akçaağaç, karaağaç, meşe, kızılağaç ve dişbudak çeşitleri yer alır.Ormanlardaki ağaç çeşitleri birtakım durumlarda tek, birtakım durumlarda toplu şekilde dağılış gösterir. Yıldız dağlarında meşe, kayın, gürgen süregelendır. Batı ve orta Karadeniz kuşağında, kestane, kayın ve gürgen süregelendır. Kayın kerestesi bilhassa mobilyacılıkta ve kaplamacılıkta kullanılır.Doğu K. kısmında ise, kızılağaç ormanları hakimdir. Yamaçlarda ıhlamur, kestane ve kayın ormanları yer alır.
Bölgedeki kayın ormanlarının altında ağaççık ya da çalılarda yer alır. Bu ağaçcıkları, orman gülü, fındık, üvez, kayacık, kızılcık ve şimşir oluşturur. Orman gülü daha çok. Batı ve Doğu Karadeniz bölümlerinde hakimdir.
Karadeniz bölgesindeki ormanlarda, seyrek anıt ağaçlarda vardır. Örnek: Batı K.’de Yenice kasabasında kalın gövdeli (Istranca meyvesi) yer alır. Hem de Porsuk ve Fındık ağaçları da görülür. Bu ağaçları güvenliğini sağlamak amacıyla Yenice etrafı, doğası koruma kısmı olarak ilan edilmiştir. İstanbul ve etrafınin odun ihtiyacını Çatalca ve Kocaeli platolarındaki ve yıldız dağlarındaki Demirköy meşe ormanları karşılar.
b-Karışık ormanlar: Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinde kuzey yamaçlarda 1000-1500m arasında görülür. Geniş yapraklı ağaçlardan kayın, iğne yapraklılardan köknar ve sarıcam ağaçları yer alır.
c-İğne yapraklı ormanlar: Dağların yüksek kesimlerinde 1000-2000 arasında görülür. İkiye ayrılır.
1)Ordu’nun batısında sarıçam, köknar, ve karaçamlardan meydana gelenlar.
2)D.Karadeniz’de Ladinlerin hakim bulunduğu ormanlar.
Hem de köknar, sarıcam, saf ladin ormanları, Ardanuç ve Şavşat dolaylarında süregelendır.Yazın doğu Karadeniz çok sisli ve yağışlı olmasından bitki örtüsü tarafından değişik bir bölge oluşturur. Sisli bölgeları seven ağaçlar süregelendır.
K.Anadolu dağlarının güney yamaçlarında orman örtüsünün özelliği değişir. Kaçkar, Ilgaz, Bolu ve Köroğlu dağlarının güney yamaçlarında güneşi seven sarıçam ormanları hakimdir. Bolu, Gerede arasında ve Kastamonu’da karaçam ormanları süregelendır. Alçak olukların tabanlarında Erbaa, Niksar oluğu, Gökırmak ve Devrez vadilerinin güney alt yamaçları Kızılçam ormanlarıyla kaplıdır.
Not: Karadeniz bölgesi bitki örtüsü tarafından en mühim bilhassarinden biride ot toplulukları tarafından varlıklı olmasıdır.
2) BATI ANADOLU ORMANLARI:
Batı Anadolu’da yükselti ve bakının etkisine bağlı olarak ekolojik bilhassari değişik üç orman topluluğu görülür.
a-Kızılçam ormanları: Kıyı ile 600-800m’ye kadar olan sahada iğne yapraklı ormanlardır.Sıcaklık talebi çok olup, kuraklığa sağlamdır.Kızılçam Akdenizde en iyi yetişen ağaçtır.Ege de kenardan 600 800m’ye kadar yetişir.Bu ormanlarımız en çok Ege de süregelendır. Kızılçam ormanlarının yetiştiği sahalarda makiler süregelendır.Edremit ,Burhaniye –Havran arasında ve güney Marmara kenarlarında geniş zeytinlikler vardır.
b-Karaçam Ormanları: Yazı,serin ve güneşli, kışı karlı olan bölgelarda yetişir.Bu amaçla; yüksek dağlık alanlarda Dursunbey, Demirci,Uşak, ve Kütahya etrafı, Bozdağlar, Aydın ve menteşe dağlarında karaçam ormanları geniş yer tutar. Kaz dağında da çok geniş sahalar kaplar. (Kozak /Bergama) ve Kaçarlı (Aydın) dolaylarındaki kumlu topraklarda Fıstık çamı ormanları yer alır.
c-Meşe Ormanları: Dağların alt seviyelerinde ve Batı Anadolu platolarında görülür.
d-Kayın ormanları:Marmara Bölgesi’nde Samanlı, Uludağ, Domaniç Kapıdağı ve Kazdağı’nın kuzeye bakan yamaçlarında, ilaveten İç Batı And. Şaphane ve Murat Dağının kuzeye bakan yamaçlarında görülür.Nedeni yazın nemli hava olması.Uludağ’da dikey yönde aniden çok orman kuşağı yer alır. Uludağ’ın kuzeyinde altta maki ve kestane, üstte meşe, kayın, köknar ve karaçam yer alır iken güneyde, alttan üste doğru, kızılçam, meşe, karaçam ve sarıçam ormanları görülür.
3) AKDENİZ ORMANLARI
a) Akdeniz kenar kuşağı ormanları: Kıyıdan, Toros Dağlarının 1000 m ’ye kadar olan kısmında, kuraklığa sağlam Kızılçam Ormanları süregelendır. Kızılçam, yağışlı yerlerde süratli büyür; o yüzden ülkemizin en süratli büyüyen ormanıdır. Reçinesi çok bulunduğu amacıyla basit yanar. Bu amaçla orman yangınları kızılçam ormanlarında görülür. Köyceğiz gölü etrafında, gövdesinden yağ çıkarılan ve kozmetik sanayiinde sarfedilen Sığla ağacından meydana gelen ormanlar yer alır. Bunlar yalnızca Türkiye’de yetişir.
b)Akdeniz Dağ Kuşağı Ormanları: Kızılçam orman kuşağının üstünde 2000m’ye kadar çıkar. Bu sahada karaçam, sedir ve köknarlardan oluşun iğne yapraklı ormanlar hakim durumdadır. Akdeniz dağ kuşağında sedir ormanları geniş saha kaplar. Bunlar doğuda, Maraş (Ahır Dağ) başlar batıda Denizli’deki Çal dağına kadar uzanır. Kerestesi çok kıymetlidir. Eskiden sedir ağacından tapınaklar, saraylar yapılmıştır. Bu amaçla bu ormanlar çok tahrip edilmiştir.
Akdeniz dağ kuşağının başka bir ormanını Toros köknarı oluşturur. Doğuda Nur Dağları ile Burdur’da (Bucak) arasında yer alır. Bunlar güneş ışığını sevmediğinden kuzey yamaçlarında yer alır.
Karaçam ormanları: Toros dağlarının yüksek kesimlerinde süregelen durumdadır. Adana’nın kuzeybatısında, Beyşehir gölü etrafında ve Teke yarımadasında gür karaçam ormanları görülür.Kerestesi kıymetli olmasından mobilya, kapı ve pencere yapımında kullanılır.
Meşe ormanları: Beyşehir ve Eğirdir gölleri etrafı ile Nur dağı ve K.Maraş- Pazarcık arasında çok süregelendır. Sadece ülkemizde görülen Kasnak meşesi, Davras dağında yetişir. Toros dağlarındaki sedir ve karacam ormanlarının olmadığı yerlerde Ardıç toplulukları görülür. Ardıç topluluklarına Taşeli Platosu Göller yöresi Teke yarımadası ve Maraş’ta görülür.
Nur dağlarının yüksek kısımlarında, İskenderun körfezine ve kuzeye bakan yamaçlarda geniş yapraklı kayın, meşe ve gürgen ormanları görülür. Bu ormanların içersinde Karadeniz’e ait, kızılçam, fındık, porsuk, ıhlamur ve akçaağaç yer alır.
4) DOĞU VE İÇ ANADOLU ORMANLARI:
Bu bölgelerimizde oran olarak kuraklılığa ve soğuğa sağlam ağaçlardan meydana gelen ormanlar yetişir. Bu ormanlar, gür değil, seyrektir. Bu bölgelerdeki belli başlı ormanlar meşe, karaçam, ve ardıçlardan oluşur. İç ve Doğu Anadolu’da meşe ormanları hakimdir.
Doğu Anadolu’da: Gür meşe ormanları Tunceli, Pötürge, Bingöl dolaylarında ve G.Doğu Toroslarda süregelendır. Bu ormanların büyük bölümü, yakacak odun sağlamak hedefiyle kesilmektedir. Bu yüzden meşe ormanları sıksık tahrip edilmektedir.
İç Anadolu’da: Dağların 1000-2000m’ler arasında bilhassa Torosların kuzey yamaçları ile K. Anadolu Dağlarının güney yamaçlarında meşe ormanları görülür. Bu dağların üst yamaçlarında karaçam, eteklere doğru ise karaçam ve meşe’den meydana gelen karışık orman yer alır. Kuzeyde Akdağ madeni, Erzincan-Refahiye arasındaki dağlarda Sarıçam ormanları yer alır.
Güneydoğu Toroslarda; Antep Platosu, Mardin( Mazıdağı) ve Karacadağ dolaylarında meşe ormanları süregelendır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ormanları: Kilis-Gaziantep arasında kızılcam, yabani fıstık ve şunların aşılanmasıyla yetiştirilen Antepfıstığı yer alır. Kilis dolaylarında Zeytin ,Siirt dağlarında Kızılçam toplulukları vardır.
ORMANLARIN FAYDALARI
1-Odun ve kereste gereksinimizi sağlar.
2-Eğimli yamaçlarda erozyonu önler
3-Her türlü dinlenme ihtiyacımıza yanıt verir.
4-Yurt savunmasında, detaylı yönlerden basitlik sağlar.
5-Yabani ve bilhassa av hayvanlarını barındırır.
6-Yağış sularını yer altına toplar,şunlarında kaynaklar durumunda çıkmasını sağlar.
7-Havadaki oksijen ve karbondioksit dengesini sağlar.
Not: Ormanlardan sıksık faydalanmak amacıyla ormancılığın üç asli ilkesi vardır.

a-Ormanların genişletilmesi
b-Devamlı korunması
c-İşletilmesi
Ormanların faydalarını ona başlık altında toplarız.
a) DOĞAL DENGEYİ SAĞLAR :
Eğimli sahalarda ormanlar toprağı örgü şeklinde sararak toprakların aşınmasını önler. Toprak tabakasına saldığı kökleri ile suyun derinlere sızması amacıyla, ufak kanalcıklar oluşturur.Böylece ormanlık sahalara düşen yağışlar toprağa sızar ve oradan yer altı suyuna, derelere ve kaynaklara kavuşur.
Ormanların başka mühim tarafı,doğadaki gıda maddelerinin dolaşımını sağlamasıdır. Toprağa düşen dal ve yapraklar; bakteriler doğrulusunda organik maddeye dönüşür.Organik madde, topraktaki bitki gıda maddesini artırarak bitki örtüsünün daha iyi ilerlemesini sağlar. Diğer taraftan toprağa karışan organik madde toprakta gözenekli bir yapı oluşturur.Bu da yağışların toprağa sızmasını sağlar.
b)ORMANLAR DİNLENDİRİCİ ETKİ YAPAR :
Orman içi mesire yerleri ve milli park alanları, mühim dinlenme yerleridir. Ülkemizde son senelerde mühim milli parklar kurulmuştur.Bunlar;Yozgat çamlığı, Kaçkar Adana(soğuksu),Kızılcahamam, Kuş Cenneti, Uludağ,Yedigöller,Dilek yarımadası(Aydın). Spil dağı,
Kızıldağ(Yalvaç), Termosos, Köprülü Kanyon, Olimpos, Beydağları, Altınbeşik mağarası (Antalya)Kovada (Isparta), Mercan vadisi, Maçka, Altındere, Hatilla vadisi, Beyşehir,Karagöl, Nemrut Dağı (Adıyaman), Başkomutanlık (Afyon), Honaz Dağı (Denizli)
c)ODUN, KERESTE VE BAZI SANAYİ KOLLARINA HAM MADDE SAĞLAR:
Ormanlardan yakacak odun ve kereste üretilir.Yılda ortalama 6-8 milyon m3 tomruk elde edilir. Bunlar inşaatta, kağıt üretiminde,ambalaj sanayisinde, maden Ocaklarında destek ,PTT ve enerji hatlarında taşınma direği olarak kullanılır. Hem de çamdan elde edilen reçine, kimya sanayiinde, boya yapımında kullanılır.
Ormanlarımızdan odun ve kereste üretimi orman işletmelerine yapılır.Odunu büyük bir bölümü yakacak olarak evlerin ısıtılmasında kullanılınır.Evlerin ısıtılmasında enerjinin beşte biri odundan sağlanır.
Ormanlarımızı., korunan ormanlar ve verimli parklar hariç işletmemiz gereklidir. Ormanlarımız, orman içersinde ve orman kenarında yaşam sürdüren köylülerimizin mühim gelir kaynağıdır. Köylerimizin üçte ikisi orman içersinde ve kenarında kurulmuştur.Nüfusumuzun onda biri ormanlardan yararlanmaktadır.Bu tarafı ile de ormanlarımız vatandaşlarımıza iş temin eden natural kaynaktır.
MAKİLER
Karadeniz bölgesinde ormanların tahrip edildiği kenar kuşağında meydana gelen çalıklara psodomaki (yalancı çalılık )denilir.Akdeniz de ise kızılçam ormanları altında yetişen çalılar,orman tahribi sonucu,hızla yayılarak geniş sahaları kaplar.Buna Maki denir.
PSODOMAKİLER:
Karadenizin kenarsından itibaren birkaç yüz metreye kadar çalı kuşağı vardır.Bu kUşakta Doğuda Trabzon dan Batı Trakya’ya kadar uzanan, kenarda Akdeniz bitki çeşitlerinden defne, kızılçam, akçakesme,sandal,melengiç,yabani,zeytin,funda yetişir.Güney Marmara kenarlarında benzer çalılıklar görülür.
MAKİLER (AKDENİZ ÇALILARI):
Makiler kızılçam ormanlarının altında ormanların tahrip edilmesiyle meydana çıkarlar Makilerin fazlası kök ve dal sürgünleri ile ilerleme gösterdiğinden süratli yayılma gösterir.Bölge de makiyi meydana getiren çalılar şunlardır; Kermez meşesi, sandal, kocayemiş, keçiboynuzu, defne, mersin, yabani zeytin, sakız, zakkum ve akçakesmedir dir. Bunlar kışın yapraklarını dökmezler, daimi yeşildirler.
Maki çeşitlerinden en süregelen olanı yapraklarının kenarı dikenli kermez meşesi dir. Bu meşe Akdeniz ikliminin tipik belirticisidir. Kermez meşelerinin sürgünlerini keçiler yemektedir. Bu yüzden meşeler bodur çalı şeklinde kalmaktadır.Dere kenarlarındaki nemli sahalarda ise zakkum, katır tırnağı, hayıt ile mersin ağaççıkları bir araya gelerek ayrı topluluk meydana getirmektadır.
İç ve Doğu Anadolu’daki çalı toplulukları ormanların tahrip edildiği alanlarda görülür. Genellikle karaçam ve meşenin tahrip edildiği alanlarda ladin, ardıç, geyikdikeni, kuşburnu, yabani armut,badem yer alır.
BODUR ÇALI (GARİG):
Akdeniz bölgesinde dikenli diz boyu yüksekliğinde tespit edilen bitki topluluğuna GARİG ya da FRİGANA denir.Garigler, maki ve kızılçamların tahrip edildiği alanlarda ve terkedilmiş tarlalarda görülür.Tohumları rüzgarla basit taşındığından yayılma yeteneği çokdır. Garigleri meydana getiren bitkiler Abdest bozan, diken çalısı, ladin, nane, funda ve yasemindir. Gariglerin gördüğünüz yerler; Akdeniz’de Mut havzası, Ege’de Çeşme, Karaburun’un batısı, Yamanlar Dağı (İzmir), Dumanlı dağ etrafı, Bodrum, Bergama dır.
BOZKIRLAR:
Yazın kuruyarak, sapsarı kesilen kuraklığa sağlam ilkbaharda yetişen ot topluluklarına bozkır denir.Üç ana guruba ayrılır.
1)Doğal Bozkırlar: İç Anadolu da Konya ovası Tuz gölü etrafı ile Ankara’nın güneyine kadar olan sahalarda,G.Doğu Anadolu’nun ovalarında ve platoların da görülür.D.Anadolu da 2000’ m deki ova ve havzalardaki yerlerde süregelendır.Bu sahalarda yağış az olmasından ağaç yetişmez Bozkırı meydana getiren otlar nisanda yeşerir, mayıs da çiçek açar ve tohum bağlar,yaz mevsiminde sararır. Bozkırlar Doğu Anadolu da mayıs da yeşerir,temmuzda sararır. Bozkır alanları ülkemizin buğday ambarı durumundadır.
Bozkırları meydana getiren ot çeşitleri;geven, koyun yumağı, kekik tavşan otu, kılıç otu, gelincik, çayır, peygamber çiçeği. İç Anadolu da bozkırlar detaylı sebeplerden ötürü bozulmuştur. Doğu Anadolu’nun ova ve havzalarında da bozkır bitkileri süregelendır.
2)Uzun Boylu Bozkırlar: Genellikle Doğu Anadolu da natural bozkırlara göre daha uzun otsu çeşitler yetişir.Bu bozkıra Dağ bozkırı denir.Bu kUşakta civan perçemi, kekik, koyun yumağı yavşan, çoban yastığı görülür.
3)Antropojen Bozkırlar:Güneydoğu Doğu ve İç Anadolu da ormanların tahrip edildiği alanlarda bozkır bitkilerinin yerleşmesi ile oluşmuş bozkırlardır.Böyle sahalara insan eliyle oluşmuş bozkırlarda denir.Su talepleri az olan otsu çeşitler ormanların tahrip edildiği bu alanları kaplar. Antropojen bozkırlarda erken otlatma, otların ilerlememesine namacıyla olur. Bu otların yerinde dikenli ve acı otlar yetişir. Bu yüzden hayvanlar yeteri kadar beslenemez.
YÜKSEK DAĞ ÇAYIRLARI :
Yazların kısa ve yağışlı geçtiği sahalarda uzun boylu dağ çayırları yetişir. Bunlar Sarıkamış, Kars ve Çıldır etrafında süregelendır. Buralarda sıcaklık az olmasından çayırlar uzun sürede humusa dönüşür. Bu yüzden toprak organik madde bakımından varlıklıleşir. Dağ çayırları, büyük baş hayvanların natural otlaklarıdır. K.Anadolu Dağları ile Toros’ ların yüksek kesimlerinde yüksek çayırlar görülür. Bu sahalar, yayla hayvancılığı tarafından mühimdir. Toroslardaki dağ çayırları aşırı otlanma sonucunda mühim ölçüde bozulmuştur, bölgeye has bitkilerin bir bölümü ortadan kalkmıştır. İç Anadolu birtakım dikenli otlar ve bozkır bitkileri bu alana yayılmıştır.
TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE AĞAÇLANDIRMANIN ÖNEMİ:
Ülkemizin en az yarısının,ekolojik yönden ormanla kaplı olması gerekmektedir. Şu anda yalnızca % 26 sı ormandır. Ormanlarımızın üçte birinden odun ve kereste üretimi yapılır. Gerisi verimsizdir. Buna göre ülkemizin dörtte birinin ağaçlandırılması gerekmektedir. Son senelerde orman bakanlığınca, ağaçlandırma çalışmalarının başarılı olması amacıyla “Ağaçlandırma ve erozyon genel müdürlüğü”kurulmuştur. Ağaçlandırma yapılacak sahada birtakım zorluklar yer alır. Bunların başında halkın eğitimsizliği ve bilinçsizliğidir.Buna yönelik eğitici çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizin doğasının korunması amacıyla TEMA gibi, Türkiye doğasını koruma derneği, Türkiye etraf vakfı gibi vakıf ve dernekler kurulmuştur.
Orman bakanlığı,ağaçlandırma kapsamında vatandaşlara ağaç fidanı dağıtmakta ve şunların nasıl dikileceğini anlatmaktadır. Hem de anı ormanı kurmak ve yeşil kUşak meydana getirmek macıyla orman oluşturulmaktadır.
Ağaçlandırma çalışmaları aynı vakitte istihdamı artırmaktadır. Hayvan otlatılmayan ormanlar natural yoldan gençleşmekte ve yayılmaktadır. Başarılı ağaçlandırma çalışması yapıldığı takdirde;
Barajların dolması gecikir
Taşkınlar önlenir.
Daha çok su yer altına gider,kaynak sularımız daha çok beslenir.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020