Türkiye’deki Yer Şekilleri İle Arazi Kullanımı

Türkiye’deki Yer Şekilleri İle Arazi Kullanımı

Coğrafya TR 21 Mayıs 2020

Türkiye’deki delta ovaları mühim tarım sahalarıdır.
Örnek: Çukurova, Çarşamba, Bafra, Gediz, K.Menderes, B.Menderes
Karadeniz, Ege ve Akdeniz kenarsında yer alan ovalar, yüzey şekilleri ve iklim şartlarına bağlı olarak tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerdir.
Akarsu vadileri arasında kalan alüvyal dolgulu ovalarda tarımsal faaliyetler yoğunlaşmıştır.
Örnek: Eskişehir, Antakya, Erzincan, Bursa…

Yer altı sularınca varlıklı olan karstik ovalarda tarımsal faaliyetler yoğunlaşmıştır.
Örnek: Tefenni, Acıpayam, Kestel…
Geçmiş yüzyıla kadar genelde hayvancılık hedefiyle sarfedilen Orta Anadolu’daki platolarda bububugünümüzde tarımsal faaliyetler yoğunlaşmıştır.
Volkanik sahalardaki ova ve platolarda verimli toprakların etkisiyle tarıma ve yerleşime geçilmiştir.
Batı Karadeniz platoları tarım ve ormancılık hedefiyle kullanılmaktadır.

Tarıma Uygun Arazilerin Yerleşime ve Sanayi Alanlarına Dönüştürülmesi

Samsun – Bafra arasındaki ormanlık alanlar bububugünümüzde yerleşim alanlarına dönüştürülmüştür.
Delta ovalarında endüstri faaliyetleri ve yerleşim birimleri yoğunlaşmıştır.
Dilovası, Çayırova (İzmit), Çukurova’nın Adana ile Mersin arasında kalan kesimi gibi tarıma ideal araziler bububugünümüzde endüstrinin yoğunlaştığı bölgelerdir.

Hayvancılığa Uygun Araziler

Şanlıurfa civarındaki platolar
Teke ve Taşeli platoları
İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki bozkır mekanları ile dağlık ve engebeli alanlar
İç kısımlardaki yüksek düzlükler.

Turizme Uygun Araziler

Kar kalınlığının çok ve topoğrafik şartların ideal bulunduğu dağlık alanlarda kış turizmi gelişmiştir.
Örnek: Uludağ (Bursa), Kartalkaya (Bolu), Palandöken (Erzurum), Erciyes (Kayseri), Ilgaz (Kastamonu), Sarıkamış (Kars)
Doğu Karadeniz başta olmak üzere natural güzelliklere sahip çoğu yerde yayla turizmi gelişmiştir.
Özellikle Çoruh Nehri’nde rafting turizmi gelişmiştir.
Not: Ulaşım alanlarının gelişmesi ile birlikte kenar kesimlerinde turizm faaliyetleri canlılık kazanmış, bu kesimlerdeki araziler vakitle turistik tesislerin inşası amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. (Özellikle Akdeniz ve Ege kenarları).

Hidroelektrik İçin Uygun Araziler

Türkiye’nin doğusu ve güneydoğusu iklim ve topoğrafya şartlarına bağlı olarak mühim hidroelektrik enerji potansiyeline sahiptir.
Örnek: Keban, Atatürk, Karakaya.

Türkiye'de Arazi Kullanımı

Ülkemizde yüzey şekillerinin farklılık göstermesi arazi kullanımını da çeşitlendirmiştir.

 Orta Anadolu'daki platolarda hayvancılığın yanında tarımsal faaliyetler de yürütülmektedir.

 Volkanik sahalardaki ova ve platolarda verimli toprakların etkisiyle tarım ve yerleşme gelişmiştir.

 Delta ovaları önemli tarım alanlarındandır. Bu ovalarda sanayi faaliyetleri ve yerleşim birimleri de yoğunlaşmıştır. Çukurova, Bafra, Çarşamba, Silifke bu tür ovalara örnek verilebilir.

 Ulaşımın gelişmesine bağlı olarak kıyılarda turizm faaliyetleri gelişmekte, kıyılar hızla inşaat alanı haline gelmektedir.

 Vadi kenarlarında yer alan alüvyal ovalarda tarımsal faaliyetler yoğunlaşmıştır. Karstik ovalar ile yer altı su kaynakları bakımından zengin olan tektonik ovalarda da benzer durum söz konusudur.

 Batı Karadeniz platoları tarım ve ormancılık için kullanılmaktadır.

 Şanlıurfa çevresindeki platolar ilkbahar mevsiminde mera olarak kullanılmaktadır. Teke ve Taşeli Platoları hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir.

 Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da iklim ve yerşekillerine bağlı olarak akarsuların hidroelektrik potansiyelleri fazladır. Bu bölgelerde birçok baraj kurulmuştur. Keban, Karakaya, Atatürk barajları buna örnek verilebilir.

 Kar kalınlığının fazla, yerşekillerinin uygun olduğu bazı dağlık alanlar kış sporları amacıyla kullanılmaktadır. Örnek: Uludağ, Kartalkaya, Palandöken

 Dağlık kesimlerdeki bazı arazilerden maden çıkarılmaktadır.

 Doğu Karadeniz'deki yaylalar, mesire alanı olarak ve yayla turizmi amacıyla kullanılır.

 Dağların güney yamaçları bakı faktörüne bağlı olarak daha sıcak olduğu için tarım ve yerleşme faaliyetlerine daha elverişlidir.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020