Türkiye’de Ormanların Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı

Coğrafya TR May 19, 2020

Türkiye Ormanlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılışı incelendiğinde;

Türkiye topraklarının %26 oranındaki bölümü orman rejimi altındadır. İyi vasıflı, verimli ormanların kapladığı alan yalnızca %13 gibi çok düşük bir miktarı oluşturmaktadır. 
Türkiye’de ormanların dağılışında en fazla yağış miktarı etkilidir. Yağışların fazla olduğu kıyı bölgeler orman bakımından da zengindir. Doğu Karadeniz kıyıları hariç tahrip edilen ormanların kendini yenilemesi yurdumuzun bir çok yerinde zordur.

Ormanlarımızın Coğrafi Bölgelere Göre Dağılış Oranları: 
1. Karadeniz Bölgesi %25 
2. Akdeniz Bölgesi %24 
3. Ege Bölgesi % 17 
4. Marmara Bölgesi %13 
5. Doğu Anadolu Bölgesi %11 
6. İç Anadolu Bölgesi %7 
7. G.Doğu Anadolu Bölgesi %3 
Ülkede ormancılık sektöründe kamu ve özel kesim olarak yılda ortalama 29 milyon metreküp dolayında odun imalatı yapılmaktadır. Bunun yaklaşık % 68'i yakacak odun olarak kullanılmaktadır. Yurtiçi arz açığının kapatılması için 1985 yılından bu yana her yıl önemli miktarlarda odun ithalatı yapılmaktadır.

ORMANLARIN FAYDALARI 
· Ormanların toz emici özelliği vardır. 
· Ormanların gürültüyü azaltıcı özelliği vardır. 
· Erozyonu ve sel oluşumunu önler. 
· Ormanlar; bir ısı tamponu gibi görev yapar. Sıcağı ve soğuğu dengeler. Yaz sıcaklığını 5-8.5 ºC azaltırken, kış sıcaklığını da 1.5-2.8 ºC arttırır. Kuru havalarda bile havanın nemini sabit tutar. 
· Ormanlar; birçok yabani hayvan ve kuşların yanı sıra, çeşitli yiyecekleri barındırması nedeniyle besin kaynakları açısından önemli bir ortamdır. 
· Ormanlar biyolojik dengeyi korur. Yapraklı ağaçlardan meydana gelen bir bir bölgede 50 kuş türü yaşayabilir. 
· Ormanlar; ağaçsız bir alana göre 8 kat fazla humus oluşturur ve toprak canlılarının yaşamasına olanak sağlar. 
· Ormanlar; egsoz ve benzeri zehirli gazları, kirli suları filtre ederek temizler. 
· Oksijen üretir. Ülkenin akciğeridirler. 
Orman ürünleri, Asli Orman Ürünleri ve Tali Orman Ürünleri olmak üzere 2 kategori altında toplanmaktadır. 

ASIL ORMAN ÜRÜNLERİ 
Tomruk ,Tel ve Maden Direği ,Sanayi ve Kağıtlık Odun, Lif- Yonga Odunu Yakacak Odun gibi. 
TALİ ORMAN ÜRÜNLERİ 
Reçine, Çıra ,Sığla yağı ,Defne ,Şimşir Kök Odunu ,Kekik ,Ada Çayı ,Çam Fıstığı, her çeşit bitki soğanı ,Mantarlar, Kozalak gibi. 
ORMANLARIN KORUNMASI: 
· Orman yangınları önlenmeli . 
· Orman içinde ulaşımın çabuk sağlanabilmesi için yollar yapılmalı. 
· Eğitilmiş yangın söndürme ve haberleşme ekipleri bulundurmak. 
· Yangınların yayılmasını önlemek için yer yer boşluklar bırakmak. 
· Kaçak kesimler önlenmeli. 
· Orman içinde hayvan otlatmamak (kıl keçisi). 
· Yakacak olarak odun kullanımı azaltılmalı. 
· Orman köylerine yeni iş ve geçim kaynakları oluşturulmalıdır.

2017 Türkiye’de Ormanların Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Nasa Ay'da Su bulundu

Coğrafya TR October 26, 2020

Hangi İlimiz Nesiyle Meşhur?

Coğrafya TR November 11, 2020

CBS Nedir?

Coğrafya TR November 08, 2020

Deprem Nedir? Nasıl Oluşur?

Coğrafya TR November 04, 2020

11.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR June 18, 2020

10.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR June 19, 2020

Deprem Anında Zemin Sıvılaşması

Coğrafya TR June 09, 2020

Mühendislik Hatalı Baraj Vajont Barajı

Coğrafya TR May 19, 2020

Süper Hücre Nedir? Nasıl Oluşur?

Coğrafya TR June 23, 2020