Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) Coğrafya Konuları

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) Coğrafya Konuları

Coğrafya TR 06 Mart 2021

TYT Nedir? ÖSYM tarafından hazırlanan Temel Yeterlilik Sınavı anlamına gelen bu sınavda daha çok okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Bu sınava iki yıllık üniversite bölümlerini tercih etmek isteyenler girebilir. Ayrıca AYT sınavınıza % 40 etkisi olacaktır. Yani AYT sınavıyla yerleşebileceğiniz bölümlerden herhangi birine yerleşmek isterseniz de bu sınava girmek zorundasınız. AYT sınavından önce yapılan bir sınavdır. TYT puanıyla başvuru yapabileceğiniz bölümler: Bilgisayar Programcılığı, Aşçılık, Anestezi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Optisyenlik, Radyo ve Televizyon Programcılığı, İlk ve Acil Yardım, Bilgisayar Programcılığı, Fizyoterapi, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik, Çocuk Gelişimi, Diyaliz, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ağız ve Diş Sağlığı, Odyometri, İç Mekan Tasarımı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Bankacılık ve Sigortacılık. Bu bölümlerden herhangi birinde eğitim görmek isterseniz mutlaka TYT sınavına girmelisiniz.

1-Coğrafya’nın konuları ve bölümleri ile Coğrafya’nın ilişkili olduğu disiplinler
2-Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkileri
a)Dünya’nın şeklinin sonuçları
b)Dünya’nın günlük ve yıllık hareketlerinin sonuçları
3-Koordinat sistemi ve koordinat sisteminin yorumlanması
a)Matematik (Mutlak Konum) konumun (enlem ve boylam) sonuçları ile Özel Konum (Göreceli Konum) kavramları
b)Türkiye’nin Matematik ve Özel konumu ve sonuçları
4-Harita Bilgisi
a)Haritalarda kullanılan projeksiyon yöntemleri
b)Harita türleri ve kullanım amaçlarına göre haritalar
c)Ölçek, uzunluk, alan hesaplamaları. (Alan hesaplamalarında sadece gerçek alan hesaplamalarına yer verilir.)
d)CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve uzaktan algılama teknikleri
e)Haritalarda noktasal, alansal ve çizgisel gösterim yöntemleri
f)İzohipsler ( Eş yükselti eğrileri) ve İzohipsler’de yer şekillerinin gösterilme yöntemleri
5-Atmosferin özellikleri ve hava olayları
6-Hava durumu ve iklim kavramlarının açıklanarak karşılaştırılmasının yapılabilmesi
7-İklim elemanları
a)Sıcaklık
b)Basınç
c)Rüzgarlar
d)Nem
e)Yağış kavramlarının açıklanması ve bu iklim elemanlarını etkileyen faktörler
8-Dünya’da görülen büyük iklim tipleri
9-Türkiye’de görülen iklim tipleri
a)Türkiye’de iklimi etkileyen faktörler
b)Türkiye’de iklim elemanlarının özellikleri
10-Yerleşmelerin yer seçiminde etkili olan faktörler
11-Yerleşmelerin dokuları
a)Toplu ve Dağınık yerleşmeler
b)Kır ve Şehir yerleşmeleri
12-Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler
13-Türkiye’de ki yerleşmelerin idari fanksiyonları
14-Bölge kavramı
a)Dünya’daki farklı bölgelere örnekler, bölgelerin özellikleri, bölgeleri belirlemede kullanılan kriterler
b)Bölge sınırları ve bu sınırların bölge belirlenirlen kullanılan amaca göre değişebilirliğinin anlaşılması
c)Harita üzerinde çeşitli kriterlere göre ayrılmış bölgelerin sınıflandırılması
15-İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri
a)Doğa-insan etkileşimi ve bu etkileşimden kaynaklanan riskler.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020