Şehirlerin Gelişmeleri ve Etki Alanları

Şehirlerin Gelişmeleri ve Etki Alanları

Coğrafya TR 21 Mayıs 2010

Şehirlerin aniden çok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler dini, ekonomik, politik gibi özellikler olabilir. Bunların özelliklerininde belli bir tesir alanı bulunmaktadır. Bazı kentler o kadar çok mühimdir ki o kentte yaşanan bir ilerleme dünyayı sarsabilir. Bazı kentlerde bulunmaktadır ki o kentte ilerleyen bir hadise o kentin dışında diğer hiç bir yeri tesirlemez.

Şehirlerin işlevleri tesir alanlarını belirler fakat yalnızca fonksiyon değil bu fonksiyonun o kentteki yada dünyadaki tesiride mühimdir. Mesela İngilteredeki Oxford kenti de eğitim fonksiyonuyla, Türkiye'deki Eskikent'de eğitim fonksiyonuyla öne çıkmaktadır. Fakat Oxford dünya genelinde (küresel) tesire sahipken, Eskikent yalnızca kendi bölgesinde tesir yapabilmektedir.

Washington siyasi alanda önemi olan bir kentdir ve küresel tesire sahip olmuştur. Burada alınan kararlar bütün ülkeleri ilgilendirmektedir. Bu hal Washington'un küresel tesire sahip olmasını sağlamaktadır. Hem de diğer ülkeler siyasi politikalarını düzenlerken tekrar Washington gibi küresel tesire sahip olan merkezlerin tesiri altında kalmaktadır.

İsviçre kentlerinin büyük bir alanı bankacılık bölümünde küresel tesire sahiptir. Zürih, Vaud, Cenevre kentleri bankacılık faaliyetleriyle küresel tesire sahiptir. Buradaki bankacılık faaliyetleri diğer ülkelerdeki bankacılık hareketlerini hem de bunun dışındaki diğer faaliyetleri de tesirlemektedir.

Roma 2800 senelik tarihi ile mühim kentlerden biridir. Tarih süresince bu kent detaylı ülkelere başkentlik yapmıştır. Bu yüzden idari anlamda önemi olup tesiri küresel olmaktadır. Roma bugünümüzde İtalya'nın başkentidir.Roma yalnızca idari anlamda değil dini anlamda da küresel tesire sahiptir. Roma tarih süresince başkentlik yapmış ve bu özelliğinin yanına Hristiyanlığın merkezi olma haluda eklenmiştir. Katolik kilisesinin lideri olan Papa'nın yaşadığı bağımsız Vatikan devleti, Roma kenti sınırları içersinde kurulmuştur.

Roma, New York, Tokyo, Paris ve Londra küresel tesire sahip diğer kentlerdir.

21 milyon nüfusuyla ABD'nin en kalabalık kenti olan New York aniden çok özelliği ile küresel tesire sahiptir. Bu kent ABD kurulduğu senelerde 2 sene başkentlik yapmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin burada olması ve başkentlik yapmış olması bu kentin siyasi alandaki küresel tesirini öne çıkarır.

New York para pazarı bakımındanda mühimdir. Wall Caddesi üstünde tespit edilen borsalardaki ilerlemeler dünya borsasını tesirleyebilmektedir. Sonuç olarak  New York borsası kentin küresel tesirini arttırmaktadır. 2001 senesi 11 Eylül saldırısından evvelce Dünya Ticaret Merkezinin binaları bu kentte bulunmaktaydı. Ticari bakımdan dinamik olan kent küresel tesire sahip olmuştur. Hem de dünyaca ünlü gazete ve televizyonların merkezleri bu kenttedir. Bu halde tekrar New York'un küresel tesirini arttırmıştır.

Japonya'nın başkenti Tokyo 35 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık kentidir. Şehrin tarihi 6.yüzsenea kadar gitmektedir. Eski dönemlerde de idare merkezi olan Tokyo küresel tesire sahiptir. Hem de teknolojinin çok ilerlemiş bulunduğu ülkenin başkenti olması küresel tesirini arttırmıştır.

Yaklaşık 40.000 senelik geçmişiyle Avrupa tarihi yönünden mühim bir yerleşim yeri olan Paris, Fransa'nın başkentidir. Bu özellikleriyle siyasi yönden önemi olan paris ilaveten sanayisi ilerlemiş bulunduğu amacıyla ekonomik anlamdada önemi olan bir kentdir. Dünyaca ünlü Eyfel Kulesinin bulunduğu kent mühim kongre merkezlerinden biridir. Bu özellikleri her sene dünyanın detaylı yerlerinden çok sayıda turistin gelmesini sağlamıştır. Paris moda bakımından da dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Bütün bu özellikleri Paris'i küresel tesire sahip kentlerden biri yapmıştır.

İngiltere'nin başkenti olan Londra finans ve politik yönden küresel tesire sahiptir. İngiltere kraliyet sarayı ile de politik yönden önemi bulunmaktadır. Dünyanın en çok yolcu taşıyan havalimanı Londradadır. Turizm bakımından da ilerlemiş bir kentdir. Londra'nın yakınlarından geride bıraktığımız Greenwich kasabası başlangıç meridyeninin geçtiği yer olması özelliği ile Londra'nın küresel tesirini arttırmıştır.

Şehirlerin bazıları çevresel tesire sahiptir. Mesela Suriye'nin Şam Şehri tarihi çağlardan beri ticaret faaliyetleriyle öne çıkan bir kentdir. Şam, Ortadoğu bölgesini tesirleyebilir niteliktedir.

Şehirlerin bazıları ise ulusal tesire sahiptir. ekonomik tesirnliği daha çok tarım olan kentler genelde ulusal tesire sahiptir. Manisa kenti tarımla geçinen bir kentdir ve genelde bağcılık yapılır. Manisada oluşturulan bağcılık kentin ulusal tesirini meydana çıkarmıştır.Avrupa tarihi yönünden mühim bir yerleşim yeri olan Paris, Fransa'nın başkentidir. Bu özellikleriyle siyasi yönden önemi olan paris ilaveten sanayisi ilerlemiş bulunduğu amacıyla ekonomik anlamdada önemi olan bir kentdir. Dünyaca ünlü Eyfel Kulesinin bulunduğu kent mühim kongre merkezlerinden biridir. Bu özellikleri her sene dünyanın detaylı yerlerinden çok sayıda turistin gelmesini sağlamıştır. Paris moda bakımından da dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Bütün bu özellikleri Paris'i küresel tesire sahip kentlerden biri yapmıştır.

İngiltere'nin başkenti olan Londra finans ve politik yönden küresel tesire sahiptir. İngiltere kraliyet sarayı ile de politik yönden önemi bulunmaktadır. Dünyanın en çok yolcu taşıyan havalimanı Londradadır. Turizm bakımından da ilerlemiş bir kentdir. Londra'nın yakınlarından geride bıraktığımız Greenwich kasabası başlangıç meridyeninin geçtiği yer olması özelliği ile Londra'nın küresel tesirini arttırmıştır.

Şehirlerin bazıları çevresel tesire sahiptir. Mesela Suriye'nin Şam Şehri tarihi çağlardan beri ticaret faaliyetleriyle öne çıkan bir kentdir. Şam, Ortadoğu bölgesini tesirleyebilir niteliktedir.

Şehirlerin bazıları ise ulusal tesire sahiptir. ekonomik tesirnliği daha çok tarım olan kentler genelde ulusal tesire sahiptir. Manisa kenti tarımla geçinen bir kentdir ve genelde bağcılık yapılır. Manisada oluşturulan bağcılık kentin ulusal tesirini meydana çıkarmıştır.

  ETKİ ALANLARI  
ŞEHİRLER ÜLKELER YEREL BÖLGESEL KÜRESEL FONKSİYON
İstanbul Türkiye     x Kültür,liman,ticaret,sanayi
Mekke Suudi Arabistan     x Dini
Essen Almanya   x   Maden,sanayi
Şam Suriye   x   Ticaret
Marsilya Fransa     x Liman
Oxford İngiltere     x Eğitim
Tokyo Japonya     x Sanayi,ticaret,kültür
Paris Fransa     x İdari,kültür,sanat
Niğde Türkiye x     Tarım
Londra İngiltere     x İdari,ticaret,kültür
Roma İtalya     x İdari,dini,ticari
Moskova Rusya     x İdari,ticari,kültür

Bunu Paylaşabilirsiniz.

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

La Nina Kışı

Coğrafya TR 21 Aralık 2022

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021