Sanal Gerçeklik ve Eğitim Amaçlı Kullanılması

Sanal Gerçeklik ve Eğitim Amaçlı Kullanılması

Coğrafya TR 19 Mayıs 2020

Eğitimde sanal gerçeklik uygulamaları;

Sanal Gerçeklik Nedir? Sanal Gerçeklik Türleri Sanal Gerçeklikte Kullanılan Araçlar Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Eğitimde Kullanılan Sanal Gerçeklik Ortamlarının Sahip Olduğu Özellikler Sanal Gerçekliğin Eğitimde Kullanılmasının Yararları

SANAL GERÇEKLIK NEDIR? Sanal gerçeklik, gerçek dünyaya dair bir durumun bilgisayar doğrulusunda yaratılmış üç ebatlı bir benzetimi içersinde, kullanıcının bu benzetim bölgeını üstüne giydiği özel aygıtlarla duygusal olarak algıladığı ve bu suni dünyayı tekrar bu aygıtlar aracılığı ile etkin olarak denetleyebildiği sistemlerdir. Yani gerçeğin tekrardan inşa edilmesidir. Kişi bu teknolojide suni olarak oluşturulmuş bölgelarda yaparak ve yaşayarak öğrenmektedir. Bu teknolojinin kullanılması fakat ileri düzeyde bilgisayar (benzetişim) yazılımları ve özel olarak tasarlanmış bir ekipman ile mümkündür. Geleceğin eğitim bölgelarını oluşturacak teknolojik bir yeniliktir.

SANAL GERÇEKLIĞIN TÜRLERI Blendedreality(Harmanlanmış gerçeklik): Harmanlanmış gerçeklik, fiziksel ve sanal bölgeın birbirini etkilediği ve her iki bölgeın kusursuzca birleştirildiği iletişimli bir karma gerçeklik bölgeı olarak tanımlanmaktadır Uzak bölgedaki öğrencilerin geleneksel sınıf bölgeına erişimi ve ulaşılan kitle adedi artırması numune olarak verilebilir. Augmentedreality(Genişletilmiş gerçeklik) : Genişletilmiş gerçeklikte yalnızca gerçekliğin sanal Augmentedreality(Genişletilmiş gerçeklik) : Genişletilmiş gerçeklikte yalnızca gerçekliğin sanal ile tamamlanması söz konusudur. Kullanıcılar, sanal nesneleri gerçek dünya içerisinde görme olanağına sahiptir.

Blended reality Gerçek dünya ve sanal bölge birbirinden ayrı tutulur. Birinin başkaine baskınlığı yoktur. Virtual Reality Gerçek dünya ve sanal bölge yer değiştirmiştir. Gerçek dünya tamamiyle göz ardı edilmiştir Augmented reality Gerçek bölge sanal nesnelerle tamamlanır. Burada gerçek dünya baskındır.

Sanal gerçekliğin katılımcılar üzerindeki etkisi - Ortam katılımcıyı amacıylae alır, - Katılımcı orada bulunduğunu hisseder, - Katılımcı etraf ile iletişime girer, -Katılımcı bölgeı araştırmak ve bölge içersinde etkinlikte bulunuyor özgürdür, -Birden çok kullanıcı, eşvakitlı olarak, aynı bölge içersinde iletişime girebilir.

SANAL GERÇEKLİKTE KULLANILAN ARAÇLAR A. Sahne (Stage) 1.Başa Yerleştiren Görüntü Verici Araç (Head Mounted Display, HMD) 2. Kabin Simulatörleri(Cab Simulators) 3. Özelleştirilmiş Odalar (Chamber Worlds)

SANAL GERÇEKLİKTE KULLANILAN ARAÇLAR B. Masaüstü (Desktop) 1.Masaüstü Sanal Gerçeklik (Desktop Virtual Reality) 2. Baş Çift Görüntü Veren Araç(Head Coupled Display)

C. Aynalar Dünyası (Mirror World)

SANAL GERÇEKLIĞIN UYGULAMA ALANLARı Eğlence Turizm Üretim E-Ticaret Yapılaşma Tıp Eğitim

EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI Sanal gerçekliğin eğitimdeki tüketimine yönelik çalışma alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz. 1- Özel Eğitim 2- Mimarlık 3- Tarih 4-Fen ve Matematik 5-Tıp Eğitimi 6-Askeri ve Havayolu Endüstrisi

 EĞITIMDE KULLANILAN SANAL GERÇEKLIK ORTAMLARININ SAHIP OLDUĞU ÖZELLIKLER 1. İletişim Öğrenci sanal gerçeklik içerisinde detaylı objelerle iletişim içerisindedir. Öğrenciler objelerin özelliklerini değiştirerek onları detaylı açılardan araştırma ve izlenimleme ihtimaline sahip olur. 2. Öğrencinin dikkatinin tam olarak toplanmasının sağlanması Yapılan tetkiklerin çoğunda öğrencilerin sanal gerçeklik içerisinde öğrenilmesi beklenilen mevzuya tamamiyle odaklandığı belirleme edilmiştir. 3. Öyküsel Esneklik Sanal gerçeklik içerisinde konular öyküsel bir özellik taşır. 4. Deneyimsel Oluşu Öğrenciler sanal gerçeklik içerisinde belirleme edilen objelerle iletişim neticesi detaylı sanal tecrübe yaşantıları kazanmaları beklenmektedir. 5. Duyulara Önem vermesi Konfiçyüs, duyarım ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım diyerek duyu organlarının bütününün öğrenme içerisinde aktif hale geçirilmesinin önemini vurgulamıştır. Sanal gerçeklik bölgelarının sahip bulunduğu ses, ışık ve iletişim özelliği öğrencilerin duyu organlarını aktive edici bir halde özelleştirilmiştir.

SANAL GERÇEKLİĞİN EĞİTİMDE KULLANILMASININ YARARLARI NELER OLABİLİR

1- Motivasyonu arttırır.

2-Öğretilecek konunun birtakım özelliklerini ve mühim noktalarını başka yöntemlere göre daha gerçekçi bir biçimde gösterir.

3- Uzun mesafelerden izlenim yapma olanağı sağlar.

4-Daha evvelce deneylere ve öğrenme bölgelarına katılma olanağı bulamammış özürlü öğrencilerin bu bölgelara katılmalarına imkan sağlar.

5- Yeni anlayışların gelişmesi amacıyla imkanlar sağlar.

6-Her öğrencinin kendi öğrenme hızına göre tecrübe adımına ve böylece öğrenme vakasını daha etkin bir biçimde gerçekleştirmesine izin verir.

7-Öğrencilere sınırlı sınıf bölgelarında sıkıştırılmış vakitlerde tecrübe kazandırmaktan ziyade daha geniş bir vakit aralığı sağlar.

8-Karşılıklı bir iletişim gerektirdiğinden öğrencilerin pasif halden aktif konuma geçmelerini sağlar.

9- Yaratıcılığı teşvik eder.

10- Sosyal bir atmosfer oluşturur.

11- Bilgisayar yeteneklerini geliştirir.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020