Maveraünnehir Neresidir?

Maveraünnehir Neresidir?

Coğrafya TR 19 Mayıs 2020

Maveraünnehir Ceyhun Nehri ile Seyhun Nehri arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Orta Asya’daki göçebe Türkler için önemli bir yere sahip olan bu bölge, göç eden Türklerin geçişlerini kolaylaştırmıştır.

Maveraünnehir Nedir?

Maveraünnehir, Arapça bir sözcüktür. Türkçe’de “nehrin ötesi” anlamına gelmektir. Arapçada “bir şeyin arkasında bulunan yer” anlamına gelen “mavera” sözcüğü ile “nehir” sözcüğünden oluşmuştur.

Maveraünnehir Bölgesi Neresidir?

Maveraünnehir, Orta Asya Bölgesinde bulunur. Ceyhun ile Seyhun Nehirleri arasında kalan bölgede bulunur. Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan topraklarının bir kısmı Maveraünnehir bölgesini içine almaktadır. Bu bölgede Türklerin nüfusu ağırlıklı olduğu gibi, yaklaşık 15 milyon insan bu bölgede yaşamaktadır.

Türk kavimleri, Anadolu’ya göç ederken bu bölgeyi dinlenmek için kullanmışlardır. Uzun göç süresi boyunca, dinlenmek için güvenli ve hava şartları uygun bir bölgeye ihtiyaç duyan Türk boyları için burası uygun bir alan oluşturmuştur.

Maveraünnehir’in Türkler için Önemi

Maveraünnehir, göçebe Türklerin tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Günümüzde bu bölgede hala Türk medeniyetinin izleri bulunmaktadır. İlk çağlardan itibaren bu bölgede Türkler de yaşamış ve bu bölgede birçok devlet kurulmuştur. Asya Hun Devleti, Göktürk İmparatorluğu, Büyük Selçuklu Devleti, Uygur İmparatorluğu gibi tarihteki büyük Türk devletleri sınırları içerisinde Maveraünnehir de bulunmaktadır.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

La Nina Kışı

Coğrafya TR 21 Aralık 2022

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020