İnsanlar Neden Göç Eder? Göçlerin Nedenleri nelerdir?

İnsanlar Neden Göç Eder? Göçlerin Nedenleri nelerdir?

Coğrafya TR 23 Ocak 2021

    Göç, insanların yaşadıkları yerleri daimi veya geçici olarak terk edip başka yerlere yerleşmeleridir. İnsanların göç etmesine neden olan koşullara itici faktörler, gidecekleri yeri seçmelerinde etkili olan faktörlere ise çekici faktörler denir.
Göçlerin nedenleri dediğimizde yukarıda gruplandırılmış olarak var ayrıca sıralarsak
1- Ekonomik Nedenler
• İş imkânları
• Doğal kaynakların varlığı
• Ticaret
• Turizm
• İşsizlik
• Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi
• Tarımda makineleşme
2- Doğal Nedenler
• Yer şekillerinin sade olması
• Toprak verimliliği
• İklimin elverişli olması
• Su kaynakları
• Depremler
• Kuraklık
• Sel ve taşkınlar
• Erozyon
• Heyelan
• Volkanik faaliyetler
3- Sosyal Nedenler
• Eğitim
• Sağlık
• Kültürel Faaliyetler
• Ulaşım
• Etnik ve dinî baskı
• Kan davaları
4- Siyasi Nedenler
• Barış ve güven ortamı
• Savaşlar
• Nüfus değiş tokuşu
• İhtilaller
• Sınır değişikliği diye sıralarız.

Göçler; yapıldığı yere, yapıldığı süreye ve istek durumuna göre kendi içinde gruplara ayrılır.
A. YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
1. İç göçler: Ülke içinde yapılan göçlerdir.
2. Dış göçler: Ülkeler arasında yapılan göçlerdir.
B. YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
1. Sürekli Göçler: Başka yere tamamen yerleşmek için yapılan göçlerdir.
2. Geçici Göçler: Tarım, hayvancılık, turizm vb. faaliyetlerde bulunmak amacıyla yapılan göçlerdir.
C. İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
1. İsteğe bağlı göçler: Kişinin kendi isteği ile yaptığı göçlerdir.
2. Zorunlu göçler: Mübadele, savaş, doğal afetler gibi nedenlerle yapılan göçlerdir.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020