Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Coğrafya TR 20 Mayıs 2020

İnsanoğlu doğrulusunda tüketilen atıklardan, değerlendirilebilen atıklar detaylı fiziksel ya da kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek yine üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir. İkinci bir tarif olarak ta geri dönüşüm terimini, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin detaylı geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak yine imalat süreçlerine kazandırılması olarak açıklayabiliriz.

Geri dönüşebilen maddeler; cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, akümülatörler, beton, organik atıklar ve elektronik atıklardır.

Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önlemenin yanında, yaşam standartlarını yükseltme çabaları ve meydana çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören ilerlemiş ülkeler atıkların geri kazınılması ve yine kullanılması amacıyla yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir. Aynı gerçeğin ışığı altında Avrupa Ekonomik Topluluğu üye ülkelerde atıkların geri kazanılması şartını getirmiştir. Ülkemizde de aynı tarafta altyapı çalışmaları sürmekte ve yeni yönetmelik ve tebliğler ile düzenlemeler yaşama geçirilmek üzeredir.

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin bir grup yollarla ile hammadde olarak yinedan üretim süreçlerine kazandırılmasına geri dönüşüm denir. Tüketilen maddelerin yinedan geri dönüşüm halkası amacıylae katılabilmesi ile ilk olarak hammadde gereksinimi azalır. Böylece insan nüfusu ile paralel olarak çoğalan tüketimin natural dengeyi bozması ve tabiata verdiği zararın önüne geçilir.

Yeniden dönüştürülebilen maddelerin yine hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu sağlar.  Araştırmaya göre metallerin geri kazanılması amacıyla harcanan enerji metallerinin madenlerden çıkartılması amacıyla gereken enerjiden çok daha azdır. Şöyle ki; geri kazanılmış metalden 1 ton alüminyum gerçekleştirme amacıyla gereken enerji cevherden yapılacak alüminyum amacıyla harcanan enerjinin %4'üdür. Aynı şekilde bakır bileşimlerin, geri kazanılması amacıyla gereken enerji bu metalin madenlerden çıkartılması amacıyla gereken enerjinin yalnızca % 13, ve demir/ çelik amacıyla % 19'u kadardır. Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya tespit edilen gelişmekte olan ülkelerin de tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri amacıyla atık israfına son vermeleri, ekonomik sayısal değeri olan maddeleri geri kazanma ve yine kullanma yöntemlerini incelemeleri gerekmektedir.

Atıkların mühim bir sayısını geri dönüştürülerek ve yinedan kullanmak mümkün malzemeler yapılmaktadır. Atıklar amacıyladeki cam, demir, bakır, alüminyum, krom, nikel, bronz, plastik ve kağıt/karton gibi atıklar detaylı işlemlerden geçirilerek yeni bir hammadde olarak değerlendirilebilmektedir. Bu gibi maddelerin geri kazanılması ve yine kullanılması, tabii kaynaklarımızın tükenmesini önleyeceği gibi ülke greksinimlerini karşılayabilmek amacıyla ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz sayısını da azaltacak, sarfedilen enerjiden büyük ölçüde tasarruf edilecektir. En az yukarıda sayılanlar kadar mühim olan başka bir konu da uzaklaştırılacak katı atık miktarlarındaki büyük azalma ve bundan dolayı etraf kirliliğinin mühim ölçüde önlenmesidir. Genellikle katı atıkları derli toplu bir şekilde bertaraf edebilmek amacıyla yeterli alan bulunmayan ülkeler amacıyla katı atık sayısının ve hacminin azalması büyük bir avantajdır.

Sağlıklı bir geri dönüşüm düzeneğinin ilk basamağı ise bu malzemelerin kaynağında ayırtmak sureti ile toplanılmasıdır. Geri dönüştürülebilir kalitedeki bu atıklar normal çöple karıştığında bu malzemelerden imal edilen ikincil malzemeler çok daha düşük kalitede olmakta ve temizlik işlemlerinde problemler olabilmektedir. Bu yüzden geri dönüşüm işleminin en mühim basamağını kaynakta ayırtma ve ayrı toplama oluşturur.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020