Dünya Turizminde Türkiye'nin Yeri

Dünya Turizminde Türkiye'nin Yeri

Coğrafya TR 21 Mayıs 2014

Gelişmekte olan çoğu ülke yönünden turizmin en mühim yönü, ekonomik yararlılığını başka sektörlere nazaran daha kısa sürede gösterebilmesidir. Bir turizm yatırımının getiri sağlamadan önceki hazırlık dönemi, başka sektörlerdeki yatırımlara oranla çok daha kısadır. Turizm, başarılı bir tanıtım kampanyasından bir ya da iki sene sonra, büyük ihtiyaç duyulan döviz gelirini sağlayabilen, gelir ve istihdam artışı oluşturabilen bir sektördür. Genellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmede karşılaştıkları en büyük problem olan döviz darboğazının aşılmasında, turizm yardımıyla elde edilen dövizler bir çıkış yolu olabilmektedir. Turizm sektörünün az ilerlemiş ya da gelişmekte olan ülkeler yönünden taşıdığı olumlu potansiyele karşın, sahip olunan halde dünya turizm geliri pastasından aldıkları pay, ilerlemiş batı ülkeleri ile kıyaslanamayacak kadar azdır.

Dünyada turizmden en çok gelir elde eden ülkeler tekrar ilerlemiş ve gelişmekte olan ülkelerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere ilerlemişliğin asli ölçütlerinden olan sanayileşme turizmin gelişmesine engel değil, aksine lüzumlu yatırımların gerçekleştirilmesinde ekonomik destektir. Önemli olan bir yörenin değerlerini tam olarak belirleme edebilmek ve orayı doğru stratejilerle turizm merkezi durumuna dönüştürebilmektir. Bu da ticari zekâ ve yetenek ile doğru orantılıdır.

Uygarlıkların beşiği kabul edilen, çok varlıklı bir kültürel ve tarihi mirasa sahip olan Türkiye, eşi benzeri olmayan natural güzellikleriyle beraber değerlendirildiğinde, turizm potansiyeli bakımından dünyanın en mühim ülkelerinden biri durumundadır. Genellikle dünyada iki büyük dinin üç milyar civarındaki mensubunu ilgilendiren tarihsel olayların cereyan ettiği bir ülke hususmundadır. Türkiye, Hristiyanlığın inanç çekim merkezlerine sahip bir ülkedir. Hz. İsa’nın öğretilerini yaymaya çalıştığı, ilk kiliselerin kurulduğu ve Hristiyanlık tarihinin en mühim olaylarının yaşandığı yerdir. Türkiye’nin bu varlıklılikleri paha biçilmezdir. Hristiyanlığın doğduğu yer Filistin ise de geliştiği, serpildiği yer Anadolu’dur. Anadolu’da Türklerin kendi dini olan İslamiyet’e ait eserlerin yanı sıra, çok sayıda kilise, sinagog ve başka ibadethaneler vardır. Bu eserler, Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmakta ve başka ülkelerden daha avantajlı hale getirmektedir.
Son yirmi senede Türkiye’nin turizm gelirlerindeki iyileşme yatırımcıların dikkatini bu sektöre yöneltmiş ve turizm bölümünde elde edilen gelirler, dışalım yapan başka sektörlerce elde edilememiştir.

Türkiye son üç senede yabancı ziyaretçi bakımından olumlu bir çıkış yakalarken rakip ülkeler diyebileceğimiz İspanya ve Yunanistan 2010 senesini gelir ve ziyaretçi adedinda kayıplarla kapatmıştır. Fakat Türkiye’nin de ziyaretçi adedi artarken elde ettiği gelirde kayba uğraması bakanlık dâhil bütün sektörün ilgiyle incelediği bir husus olmuştur.
Aşağıda yer alan tabloda da gördüğünüz gibi Türkiye’nin coğrafi hususmu, sahip bulunduğu inanç turizmi varlığı ve piyasaya kaliteli ürün sunabilme imkânları, gelen turistlerin milliyetlerini de direkt olarak belirleyen etmenlerdir. Birçoğunun küresel krizden çokça büyülenen ülkelerden bulunduğu öneme değerdir. Her geride bıraktığımız sene gelen turistlerin bölge ve ülkelere göre dağılım yelpazesi genişlemektedir. Bu göstergeler bilhassa turizm bölümünde yeni atılımlar yapacak yörelerin amaç kitlelerini belirlemede mühim bilgilerdir.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi doğrulusunda yayınlanan raporda Türkiye'nin önde gelen rakiplerinden olan İspanya, Yunanistan, İtalya ve Mısır turizminin küçüldüğü ifade edilmiş, bu küçülmenin İspanya turizmi amacıyla %4,9, Yunanistan amacıyla %1,8, İtalya amacıyla %5,5, Mısır amacıyla ise %2,8 oranında gerçekleştiği kaydedilmiştir.  Buna karşın, Türk turizminde yüzde 1,3 oranında büyüme olmuştur. Dünya Turizm Örgütü ise, Madrid’de gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye'nin küresel ekonomik krize karşın turist adedinin en iyi artış gösterdiği ülkeler arasında bulunduğunu açıklamıştır. Hem de 2011 senesinde patlak veren Orta Doğu ve Arap Yarımadasındaki ülkelerdeki iç karışıklıklar başta Arap turistler ve tatilini bu yörelerde geçirmeyi düşünen bütün dünyadaki turist potansiyelinin dikkatini bölgeye yakın oluşu da göz önünde tutularak Türkiye’ye yönlendirmesine sebep olmuştur.

Türkiye,  hâlihazırda dünya turizmine yön veren ilk 10 ülke arasındadır. Türkiye 2023 senesinde ilk 5 arasına girme amaçine ulaşabilmek amaçiyle çoğu iddialı adımlar atmaktadır .

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020