Doğa, İnsan, Coğrafya

Doğa, İnsan, Coğrafya

Coğrafya TR 13 Mayıs 2020

Geo   (Yer anlamında ) -   graphein ( tasvir etmek betimlemek resim çizmek anlamına gelmetedir )

Coğrafya: Doğal çevreyi, çevrenin kendi arasındaki etkileşimlerini çevre ile insan arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.     

Coğrafyanın Konusu: Çevre ile insan arasındaki karşılıklı etkileşim, coğrafyanın konusunu oluşturur ve bunu mekânsal dağılış prensibi içerisinde inceler.

Coğrafya Öğrenmenin Yararları

İnsanlara yerel ulusal ve küresel coğrafi bilinç kazandırmaktır….

Coğrafyanın Yararları

Coğrafyanın Yardımcı Diğer Bilimleri nelerdir? Sorusunun Cevabı aşağıdadır.

Doğal çevreyi, doğal çevrenin insan ile olan karşılıklı ilişkilerini incelerken birçok bilim dalının ortaya koyduğu bilimsel çalışmalardan coğrafya yararlanır.

Yardımcı Diğer Bilimler

Jeomofoloji: Yer şekilleri bilimi.

Jeoloji: Yerin yapısını ve oluşumunu inceleyen bilim dalı.

Jeofizik: Yerin fiziksel yapısını ve özelliklerini inceleyen bilim dalı.

Meteoroloji: Atmosfer olaylarını içeler. (Yağmur, kar, çiğ)

Astronomi: Uzayı ve uzaydaki gök cisimlerini inceler.

Botanik: Bitkileri inceler.

Zooloji: Hayvanları inceler.

Etnoloji: İnsanların ırklarını ve etnik kökenlerini inceleyen bilim dalı.

Biyoloji: Canlıları inceleyen bilim dalı.

Hidroloji:  Su bilimi.

Petrografi: Taş bilimi.

Litoloji: Taş (kayaç) bilimi

Pedoloji: Toprak bilimi.

Demografi Nüfus bilimi.

Sosyoloji: Toplum bilimi.

Limnoloji: Göl bilimi.

Oseonografya: Okyanus bilimi.

Ekonomi: Üretim-tüketim-dağıtım arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı

İstatistik: Çeşitli olayları ve nesneleri düzenli olarak tespit edip rakamlarla ifade eden bilim dalı.

Tarih: Geçmişti yaşanmış olayları yer-zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı.

MUHTEŞEM DÖRTLÜ

Atmosfer (Hava Küre): Yeryüzünü çepeçevre saran çeşitli gazlardan oluşan doğal bir ortamdır.

Litosfer (Taş Küre): Yerkürenin kabuğuna verilen isimdir. Kayaçlar litosferi oluşturan başlıca unsurdur.

Biyosfer (Canlılar Küresi):  Litosfer, atmosfer ve hidrosferden oluşan doğal ortam içerisinde yaşayan canlılardan oluşur. Buradaki canlılardan oluşan doğal ortam

Hidrosfer (Su Küre): Okyanus, deniz, göl, akarsu, kaynak suları, buzullar e yer altı sularının hepsine birden verilen isimdir.

         Bu dört kürenin birbirleriyle muhteşem bir uyumu vardır. Birin de meydana gelen bir değişiklik diğerlerine de etki eder. Dünya gibi muhteşem bir sistemin işleyişi bu dört kürenin takım olarak çalışmasına bağlıdır ve uyumlu hareket ettikleri müddetçe doğal denge bozulmaz. 

        Coğrafya bu doğal kürelerdeki doğal unsurların insana etkilerini inceler. Bu incelemeleri yaparken başka bilimin verilerinden de yararlanır. Bu bilimler,  yukarıda listelenmiştir.

Coğrafya Doğa İnsan etkinliği; doğru,yanlış,boşluk doldurma etkinliği

Az yağışlı ve nem oranı düşük ortamlarda ……………… evlere rastlanır. (kerpiç)
Bol yağışlı ve nem oranı yüksek olan bölgelerde yapı malzemesi olarak ……………….. kullanılır. (ahşap)
Doğal unsurlar insanların, …………….. etkiler. (giyimini, beslenme koşullarını, karakterini, barınma şekillerini, yer yüzüne dağılışını, ekonomik faaliyetlerini …)
Doğa ile insan sürekli ……………. içindedir. (etkileşim)
İnsan doğayı ……………….., doğada insanı ………………….. (etkiler)
Doğa ile insan etkileşimi başta …………….. olmak üzere bir çok bilim dalı tarafından incelenir. (coğrafya)
…………….., insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilimdir. (Coğrafya)
Coğrafya doğa olaylarını ve insan faaliyetlerini incelerken bunlar arasında …………… kurar. (ilişki)
Geleceğe yönelik planlamalarda, coğrafya biliminin …………… ve ……………. faydalanılır. (verilerinden ve çalışma yönteminden)
Coğrafyanın özünde ……………. tanımak vardır. (doğayı)
Coğrafya biliminin temel amaçlarından biri insanın ……………. ve ……….. ile uyumlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır. (doğayı tanımasını ve doğa)
Coğrafya bilimi ……………….. ile ilgilenir. (insan faaliyetleri, yer yüzü şekilleri, doğal afetler, yerin şekli ve hareketleri, vb)
Doğada kendiliğinden bulunan oluşumunda veya ortaya çıkmasında insan etkisi olmayan unsurlara …………….. unsurlar denir. (doğal)
İnsanlar tarafından yapılan, üretilen her türlü unsur ……………. unsurdur. (beşeri)
İnsanın karalar üzerindeki yaşayış ve dağılışını etkileyen önemli faktörlerden biri de ………….. (yer şekilleridir, su kaynaklarının dağılışıdır, topraktır… vb)
…………………. doğal unsurlara örnektir. (dağ, tepe, ay, güneş, vadi, bulut vb.)
…………………. beşeri unsurlara örnek olarak gösterilebilir. (ev, yol, masa, sıra, araba, fabrika, avm, kalem, vb.)
Şimşek çakması …………………. bir olaydır. (doğal)

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020