Çevre Bilinci

Çevre Bilinci

Coğrafya TR 21 Mayıs 2017

İnsanlar var olduklarından itibaren tabiatyla iç içe hayat sürdürdükleri amacıyla bulundukları etrafyle uyum içersinde yaşamışlardır. Bütün greksinimlerini tabiatdan karşıladıklarından ona saygı duymuşlardır. Birçok toplum kendi kuvveti dışında meydana gelen tabiat hadiseleri karşısında güçsüz oldukları amacıyla onları dini inançlarının esası saymışlardır.
Sanayi Devrimi ile beraber natural kaynakların aşırı ve şuursuz kullanılması natural etrafta büyük bozulmalara namacıyla olmuştur. Bu bozulma bilhassa 19. yy.dan sonra çok büyük bir sürat kazanmıştır.
19. yy.dan itibaren ilerleyen teknoloji ve endüstri faaliyetlerinin yükselmesine bağlı olarak meydana çıkan, kentleşme, orman yangınları, tarla açmalar, tarımda sarfedilen ilaçlar ile meydana gelen kirlenmeler neticesi natural kaynakların korunması ehemmiyet kazanmaya başlamıştır.
Doğaya oluşturulan müdahaleler bugünümüzde insan ve başka canlı hayatını tehdit eder hale gelmiştir. Doğadaki bu tehditler büyük boyutlara ulaştığından tabiatnın kendi kendini yenileyerek eski hâline dönmesi de gittikçe güçleşmektedir.
Sistemli tabiat koruma bilinci, dünya çapında 1960'lı senelerden sonra oluşmaya başlamıştır. Bu namacıylale bölgesel problemlere yönelik olarak son senelerde pek çok planlama yapılmıştır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
1.Çevre problemlerinin çözümü amacıyla uluslararası iş birliği ve karşılıklı itimat ortamının oluşturulması,
2.Uluslararası alanda yoğun bilgi alışverişi ve şeffaf etraf programlarının oluşturulması,
3.Oluşturulan etraf programlarının esasını teşkil eden tetkik ve geliştirme çalışmaları amacıyla yeterli kaynakların oluşturulması,
4.Global etraf koruma çalışmalarına bütün ilerlemiş ve gelişmekte olan ülkelerin aktif katılımının sağlanması,
5.Bilimsel ve teknolojik verilere rahatlıkla erişerek istikbal amacıyla en gerçekçi adımları atmak şeklinde sıralanabilir.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Aba

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Acı Su Kaynağı ve Tuzlu Su kaynağı

Coğrafya TR 16 Aralık 2020