Bölgesel Planlar

Coğrafya TR 21 Mayıs 2014

Bölgesel Kalkınma Projelerini ele aldığımızda örneğin;Bir okul düşününüz. Sınıflarda değişik seviyelerde öğrenciler sahip olunantur. Başarı srandardı düşük Öğrencilerin başarılı olabilmesi amacıyla detaylı yöntemler uygulanarak, bu öğrencilerin sınıfın genel standardına artması amacıyla çaba gösterilir. Ülkemizde de ekonomik yönden yeteri kadar gelişememiş fakat kalkınma potansiyeline sahip bölgeler sahip olunantur. Bu tür bölgelerin gelişebilmesi amacıyla çevresel kalkınma projeleri yapılmıştır. Hazırlanan kalkınma projeleri ile bölgelerin zayıf ve kuvvetli yönleri belirleme edilmiştir. Bazı bölgelerde projeler uygulanmaya başlamışken birtakım bölgelerde de projelerin yapılabilmesi amacıyla bilimsel altyapı hazırlanmakta ve gereken finansman sağlanmaya çalışılmaktadır.
Türkiye’nin ekonomik ilerlemesinin önemine değinen Atatürk bu konuyu “Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.” sözleri ile ifade etmiştir.
Ökemizde ilk çevresel düzenleme işlevini gerçekleştirmesine 1950′li senesinin sonlarına doğru başlanmış, bir alanı potansiyel büyüme alanı olan 16 bölge belirlenmiş ve bu bölgelerde ideal çalışmalar yapılmıştır.Ülkemizin batı ve kuzeybatı kesimleri başta olmak üzere birtakım bölgelerde süratli bir ilerleme görülürken birtakım bölgelerde ise istenilen ilerleme sağlanamamıştır. Bunun üzerine, çevresel kalkınma projeleri tekrardan gözden geçirilmiş ve alçakta belirti edilen beş büyük projenin uygulanması amacıyla lüzumlu çalışmalar başlatılmıştır. Bu projeler; DAP (Doğu Anadolu Projesi), DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişim Projesi), GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), ZBK (Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi) ve Yeşilırmak Havza Gelişim Projeleridir. Bu projelerin bir alanı program aşamasındayken bir alanının ise yalnızca fizibilite raporları hazırlanmıştır. Ülkemizdeki çevresel planları sahip olunan halleri yönünden iki ana başlık altında toplayabiliriz.

Ülkemizdeki Bölgesel Projeler
Uygulanmakta Olan Projeler
GAP
Fizibilite Çalışmaları Tamamlanan Projeler
DOKAP
Yeşilırmak HGP
ZBK
DAP

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Deprem Anında Zemin Sıvılaşması

Coğrafya TR 09 Haziran 2020

Mühendislik Hatalı Baraj Vajont Barajı

Coğrafya TR 19 Mayıs 2020

Süper Hücre Nedir? Nasıl Oluşur?

Coğrafya TR 23 Haziran 2020

11.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR 18 Haziran 2020

Solüsyon Madenciliği Tuz Üretimi

Coğrafya TR 04 Haziran 2020