Beşeri Sistemler Ve Coğrafya

Coğrafya TR May 19, 2020

Coğrafya doğal çevre ve insan arasındaki ilişkileri konu alır. Bunu yaparken doğal çevrede meydana gelen olayları doğal sistemler, insan şaaliyetlerini ise beşerî sistemler adı altında inceler.

Coğrafya

Doğal Sistemler

Beşerî Sistemler

Nüfus Coğrafyası

Yerleşme Coğrafyası

Tarım Coğrafyası

Sanayi Coğrafyası

Ulaşım Coğrafyası

Turizm Coğrafyası

Ticaret Coğrafyası

Siyasi Coğrafya

Nüfus Coğrafyası
Nüfusun çeşitli özelliklerini (yaş, cinsiyet, eğitim, çalışan ve çalışmayan nüfus), dağılışını, hareketlerini (nüfus artışı,
azalışı ve göçler) ve nüfus hareketlerinden doğan sorunları inceler.

Yerleşme Coğrafyası
Yerleşme tiplerini, yerleşmede kullanılan malzemeleri, konut tiplerini, doğal çevrenin yerleşmeye etkisini inceler.

Tarım Coğrafyası

Tarla ve bahçe ziraatı olarak topraktan yararlanma, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik faaliyetlerini konu alır.

Sanayi Coğrafyası
Çeşitli sanayi kollarını, sanayinin kuruluş, gelişme ve dağılışı ile sanayi kuruluşlarının üretimini konu alır.

Ulaşım Coğrafyası
Ulaşım yollarını, ulaşıma etki eden doğal ve beşerî sektörleri, ulaşım araçlarını inceler.

Turizm Coğrafyası
Turizm etkinliklerinin türünü, bu etkinliklere katılan insan sayısını, bu etkinliklerin ekonomiye olankatkılarını inceler.

Enerji Coğrafyası
Enerji kaynaklarının üretim, tüketim ve dağılışını inceler.

Siyasi Coğrafya
Belli başı siyasi örgütler, siyasi örgütlenmede doğal çevre ve toplumun etkisini inceler.

Ticaret Coğrafyası
Tarım ve sanayi faaliyetleri sonucu üretilen malların alım ve satımı sonucu doğan ilişkileri inceler.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Nasa Ay'da Su bulundu

Coğrafya TR October 26, 2020

Hangi İlimiz Nesiyle Meşhur?

Coğrafya TR November 11, 2020

CBS Nedir?

Coğrafya TR November 08, 2020

Deprem Nedir? Nasıl Oluşur?

Coğrafya TR November 04, 2020

11.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR June 18, 2020

10.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR June 19, 2020

Deprem Anında Zemin Sıvılaşması

Coğrafya TR June 09, 2020

Mühendislik Hatalı Baraj Vajont Barajı

Coğrafya TR May 19, 2020

Süper Hücre Nedir? Nasıl Oluşur?

Coğrafya TR June 23, 2020