Beşeri Sistemler Ve Coğrafya

Beşeri Sistemler Ve Coğrafya

Coğrafya TR 19 Mayıs 2020

Coğrafya doğal çevre ve insan arasındaki ilişkileri konu alır. Bunu yaparken doğal çevrede meydana gelen olayları doğal sistemler, insan şaaliyetlerini ise beşerî sistemler adı altında inceler.

Coğrafya

Doğal Sistemler

Beşerî Sistemler

Nüfus Coğrafyası

Yerleşme Coğrafyası

Tarım Coğrafyası

Sanayi Coğrafyası

Ulaşım Coğrafyası

Turizm Coğrafyası

Ticaret Coğrafyası

Siyasi Coğrafya

Nüfus Coğrafyası
Nüfusun çeşitli özelliklerini (yaş, cinsiyet, eğitim, çalışan ve çalışmayan nüfus), dağılışını, hareketlerini (nüfus artışı,
azalışı ve göçler) ve nüfus hareketlerinden doğan sorunları inceler.

Yerleşme Coğrafyası
Yerleşme tiplerini, yerleşmede kullanılan malzemeleri, konut tiplerini, doğal çevrenin yerleşmeye etkisini inceler.

Tarım Coğrafyası

Tarla ve bahçe ziraatı olarak topraktan yararlanma, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik faaliyetlerini konu alır.

Sanayi Coğrafyası
Çeşitli sanayi kollarını, sanayinin kuruluş, gelişme ve dağılışı ile sanayi kuruluşlarının üretimini konu alır.

Ulaşım Coğrafyası
Ulaşım yollarını, ulaşıma etki eden doğal ve beşerî sektörleri, ulaşım araçlarını inceler.

Turizm Coğrafyası
Turizm etkinliklerinin türünü, bu etkinliklere katılan insan sayısını, bu etkinliklerin ekonomiye olankatkılarını inceler.

Enerji Coğrafyası
Enerji kaynaklarının üretim, tüketim ve dağılışını inceler.

Siyasi Coğrafya
Belli başı siyasi örgütler, siyasi örgütlenmede doğal çevre ve toplumun etkisini inceler.

Ticaret Coğrafyası
Tarım ve sanayi faaliyetleri sonucu üretilen malların alım ve satımı sonucu doğan ilişkileri inceler.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Aba

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Acı Su Kaynağı ve Tuzlu Su kaynağı

Coğrafya TR 16 Aralık 2020