Atıklardan Korunma Yöntemleri

Atıklardan Korunma Yöntemleri

Coğrafya TR 20 Mayıs 2020

Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?
Hava kirliliğinin en mühim namacıylalerinden olan fosil yakıtlar oldukça az kullanılmalı. Bunun yerine doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji vb. enerjilerin tüketimi yaygınlaştırılmalıdır.

    Karayolu nakliyeciliği yerine trenyolu ve deniz nakliyeciliğina ağırlık verilmelidir.Büyük kentlerde toplu taşıma hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Böylece otomobil egzoslarının namacıyla oılduğu kirlilik azaltılabilir.
    Sanayi kuruluşlarının atıklarını havaya vermeleri önlenmelidir.
    Yeşil alanlar arttırılmalı, orman yangınları önlenmelidir.
    Ozon tabakasına zarar veren maddeler kullanılmalıdır.

Toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygulanabilecek birtakım şeyler şunlardır;
Verimli tarım topraklarında yerleşim ve endüstri alanları kurulmamalı yeşil alanlar arttırılmalıdır.

    Ev ve endüstri atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır.
    Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında hatalı uygulamalar önlenmelidir.
    Nükleer enerji tüketimi şuurlu şekilde yapılmalıdır.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Aba

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Acı Su Kaynağı ve Tuzlu Su kaynağı

Coğrafya TR 16 Aralık 2020