Ötrofikasyon

Ötrofikasyon

Ötrofikasyon dediğimizde, göl gibi herhangi bir büyük su birikintilerinde ekosistemlerinde, en başta karalardan gelenler olmak üzere, çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda ortam bulup çoğalması sonucu bitki varlığının gözle görülür şekilde aşırı şekilde artması. Bunun sonucunda sudaki çözülmüş oksijen miktarının azalması akabinde uzun vade de su ekosisteminin ölümüne neden olabilir. Su ortamında, özellikle göllerde fosfor,azot gibi nutrientlerin artması nedeniyle başta alg olmak üzere su içi bitkilerinin artması ve dolayısıyla organik madde üretiminin aşırı artışıdır bunun sonucunda gölün yüzeyiinde yemyeşil olması durumu gözle görülebilir düzeyde ciddi artışı gözlenir. Ötrofikasyon sonucu göldeki tür çeşitliliği azalır bunun sonucunda çoğalan ipliksi algler balıkların solungaçlarını tıkar ve ölümlere neden olur sudaki bulanıklık artar anaerobik şartlar gelişir su birikintisi bir doğal değişim sürecine girer ve sonuçta göl sığlaşır, bataklığa dönüşür, ortam değişir yaşlanır ve ortam tekrar iyileştirlmezse ekosistemde önemli olumsuz değişiklikler gerçekleşir.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020