Asit Yağ­mu­ru

Asit Yağ­mu­ru

      Günümüzde insanlar araçlarda ve ısınma hedefli olarak yoğun şekilde fosil yakıtlar kullanmaktadırlar. Fosil yakıtlar, kömür linyit ve petrol ürünleri olarak sayılabilir. Fosil yakıtların aşırı tüketimi sebebiyle natural denge bozulmaya başlamıştır. Atmosferdeki kükürtdioksit ve azot oksitlerin miktarının yükselmesi bu hadiseler neticesi gerçekleşmektedir. Atmosferdeki su buharı ile bir araya getiren bu kirleticiler asidik özelliktedir. Asit damlaları durumunda yağış olarak yeryüzüne düşmelerine asit yağmurları denilmektedir. Asit yağmurları yoğun kirlilik olan bölgelerde canlı ve cansız yaşama zarar verebildiği gibi, yel gibi etkenlerle taşınarak daha uzak bölgelere de zarar verebilir. Kükürtdioksit (SO2) ve Azotoksitler (NOx), fosil yakıtların yakılması, tarımda Amonyak(NH3) tüketimindan kaynaklanır.Balık ve bitki ölümlerine, binaların aşındırıcı tesir ile zarar görmesine, ağır metal ve nitrat aynısı kirleticiler, rahatlıkla yer altı sularına yayılarak kirlenmesine sebep olur.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Biyoçeşitlilik ve Biyomlar

Coğrafya TR 21 Mayıs 2020

10.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR 19 Haziran 2020

Dünya Dönmeseydi Neler Olurdu?

Coğrafya TR 19 Mayıs 2020

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Aba

Coğrafya TR 16 Aralık 2020