Asit Yağ­mu­ru

Asit Yağ­mu­ru

      Günümüzde insanlar araçlarda ve ısınma hedefli olarak yoğun şekilde fosil yakıtlar kullanmaktadırlar. Fosil yakıtlar, kömür linyit ve petrol ürünleri olarak sayılabilir. Fosil yakıtların aşırı tüketimi sebebiyle natural denge bozulmaya başlamıştır. Atmosferdeki kükürtdioksit ve azot oksitlerin miktarının yükselmesi bu hadiseler neticesi gerçekleşmektedir. Atmosferdeki su buharı ile bir araya getiren bu kirleticiler asidik özelliktedir. Asit damlaları durumunda yağış olarak yeryüzüne düşmelerine asit yağmurları denilmektedir. Asit yağmurları yoğun kirlilik olan bölgelerde canlı ve cansız yaşama zarar verebildiği gibi, yel gibi etkenlerle taşınarak daha uzak bölgelere de zarar verebilir. Kükürtdioksit (SO2) ve Azotoksitler (NOx), fosil yakıtların yakılması, tarımda Amonyak(NH3) tüketimindan kaynaklanır.Balık ve bitki ölümlerine, binaların aşındırıcı tesir ile zarar görmesine, ağır metal ve nitrat aynısı kirleticiler, rahatlıkla yer altı sularına yayılarak kirlenmesine sebep olur.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

La Nina Kışı

Coğrafya TR 21 Aralık 2022

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020