Alüvyon

Alüvyon

       Akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu yükseltinin eğimin azaldığı durumlarda taşıdığı malzemeleri elverişli yerlere birikmesiyle meydana gelen tortulanma birikmedir.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021