Abisal Alan

Abisal Alan

 Hidrografik bir terim olmakla birlikte, değişik anlamlarda kullanılır: 
•Yerkabuğunun seviyesinin altında kalan derin deniz alanları (abyssos=dipsiz, çok derin).
•Deniz ve okyanuslarda derinliği 2000 m.nin altında kalan alanlar.
•Göl çanaklarının, dalgaların etkisinde kalmayacak kadar derin bölümleri.
•Denizlerin, 1000 m.den daha derin bölümleri.
•Denizlerin, 3000-6000 m. Derinliklerini  içine alan bölümleri.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

La Nina Kışı

Coğrafya TR 21 Aralık 2022

Gezegenler

Coğrafya TR 04 Mart 2022

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021