TYT Coğrafya Konuları Yıllara Göre Soru ve Dağılımları

TYT Coğrafya Konuları Yıllara Göre Soru ve Dağılımları

Coğrafya TR 05 Temmuz 2020

TYT coğrafya konuları, 9. ve 10.sınıf konularının tamamını kapsamaktadır.Konu başlıklarından yola çıkarak bir sıralama yapmaya çalıştık.

DOĞAL SİSTEMLER
Doğa-İnsan ve Coğrafya
Yerkürenin Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Koordinat Sistemi
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi-Atmosfer-Sıcaklık (Basınç, Rüzgarlar, Nem ve Yağış)
İç Kuvvetler
Dış Kuvvetler
Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
BEŞERİ SİSTEMLER
Yerleşim
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nüfus Piramidi
Türkiye’nin Nüfusu
Göçler
Ekonomik Faaliyetler
KÜRESEL ORTAM, ÇEVRE VE TOPLUM
Bölge Çeşitleri
Ulaşım Hatları
Doğal Ortam ve İnsan
Doğal Afetler

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Aba

Coğrafya TR 16 Aralık 2020