Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Bölgesel Planlamaları

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Bölgesel Planlamaları

Coğrafya TR 21 Mayıs 2014

       Bölgesel Kalkınma Projelerini ele aldığımızda örneğin;Bir okul düşününüz. Sınıflarda değişik seviyelerde öğrenciler sahip olunantur. Başarı srandardı düşük Öğrencilerin başarılı olabilmesi amacıyla detaylı yöntemler uygulanarak, bu öğrencilerin sınıfın genel standardına artması amacıyla çaba gösterilir. Ülkemizde de ekonomik yönden yeteri kadar gelişememiş fakat kalkınma potansiyeline sahip bölgeler sahip olunantur. Bu tür bölgelerin gelişebilmesi amacıyla çevresel kalkınma projeleri yapılmıştır. Hazırlanan kalkınma projeleri ile bölgelerin zayıf ve kuvvetli yönleri belirleme edilmiştir. Bazı bölgelerde projeler uygulanmaya başlamışken birtakım bölgelerde de projelerin yapılabilmesi amacıyla bilimsel altyapı hazırlanmakta ve gereken finansman sağlanmaya çalışılmaktadır.
Türkiye’nin ekonomik ilerlemesinin önemine değinen Atatürk bu konuyu “Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.” sözleri ile ifade etmiştir.
Ülkemizde ilk çevresel düzenleme işlevini gerçekleştirmesine 1950′li senesinin sonlarına doğru başlanmış, bir alanı potansiyel büyüme alanı olan 16 bölge belirlenmiş ve bu bölgelerde ideal çalışmalar yapılmıştır.Ülkemizin batı ve kuzeybatı kesimleri başta olmak üzere birtakım bölgelerde süratli bir ilerleme görülürken birtakım bölgelerde ise istenilen ilerleme sağlanamamıştır. Bunun üzerine, çevresel kalkınma projeleri tekrardan gözden geçirilmiş ve alçakta belirti edilen beş büyük projenin uygulanması amacıyla lüzumlu çalışmalar başlatılmıştır. Bu projeler; DAP (Doğu Anadolu Projesi), DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişim Projesi), GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), ZBK (Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi) ve Yeşilırmak Havza Gelişim Projeleridir. Bu projelerin bir alanı program aşamasındayken bir alanının ise yalnızca fizibilite raporları hazırlanmıştır. Ülkemizdeki çevresel planları sahip olunan halleri yönünden iki ana başlık altında toplayabiliriz.

Ülkemizdeki Bölgesel Projeler
-  Uygulanmakta Olan Projeler
1- Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
- Fizibilite Çalışmaları Tamamlanan Projeler
1- Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
2- Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)
3- Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)
4- Doğu Anadolu Projesi (DAP)Konya Ovası Projesi (KOP)
5- Konya Ovası Projesi (KOP)

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Gezegenler

Coğrafya TR 04 Mart 2022

Neden Coğrafya Öğrenmeliyiz ?

Coğrafya TR 04 Mart 2022

Bir Kaç Ülkenin Güneş Enerjisi Karnesi

Coğrafya TR 14 Mart 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Aba

Coğrafya TR 16 Aralık 2020