Türkiye'de Bölge Sınıflandırması

Türkiye'de Bölge Sınıflandırması

Coğrafya TR 21 Mayıs 2020

  Bölge tanımlama ve sınıflandırılmasında kullanılan ölçüler açısından ülkemizdeki farklı türde bölge diye ayırmak haritalar üzerinde örneklendirir. Bir yerin mekanın parçasının bölge özelliğine sahip olabilmesi için o mekânda olaylar arasında benzerliğin ve karşılıklı alış-verişin olması gerekmektedir. Çünkü bir mekân parçası üzerindeki olaylar arasında karşılıklı sebep sonuç ilişkisi bulunmuyorsa o mekân parçası bir bölge özelliği oluşmaz. Bölge tespitinde her şeyden önce bölgelere ayıracağımız mekânın ortak özelliklerinin neler olduğunu tespit etmek gerekir. Bazı coğrafi unsurlar sabittir, değişemez. Bazıları ise değişkenlik gösterebilir ve bunlar ikinci derecede önemlidir. Oluşturduğumuz bu bölgeye farklılık kazandıran ve onu diğer bölgelerden ayıran da bu özelliklerdir. Türkiye’de coğrafi özellikler ve yüzey şekillerinin çeşitlilik göstermesinden dolayı geniş alanları kaplayan bölgeler oluşturmak güçtür.

a. Fiziki Coğrafya Özelliklerine Göre

  • Bölge sınırları oluşturulurken yüzey şekilleri, iklim ve bitki örtüsü benzerlikleri göz önüne ealınır.

1. Yeryüzü şekillerine Göre Bölgeler

Yeryuzu_sekillerine_Gore_Bolgeler

2. İklim Tipine Göre Bölgeler

  • Karadeniz İklim Bölgesi Akdeniz İklim Bölgesi Karasal İklim Bölgesi

iklim tiplerine göre bölgeler

3. Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler

  • Orman Bitki Örtüsü Maki Bitki Örtüsü Bozkır Bitki Örtüsü

Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler

b. Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler

  • Bölge sınırları oluşturulurken nüfus, yerleşme, ekonomik faaliyetler (tarım–sanayi vd.) göz önüne alınır.

1. Nüfus Yoğunluğuna Göre Bölgeler

Yoğun Nüfuslu                       Seyrek Nüfuslu
İstanbul–İzmit çevresi       Hakkari ve çevresi
Adana–Mersin çevresi        Muğla ve çevresi
İzmir çevresi                           Tunceli ve çevresi
Bursa çevresi                          Gümüşhane ve çevresi
Ankara çevresi                       Kastamonu ve çevresi
Kırklareli ve çevresi

Nufus Yoğunluğuna Göre Bölgeler

2. Yerleşim Özelliklerine Göre Bölge

Yerleşim Özelliklerine Göre Bölgeler

3. Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler

Ekonomik özelliklerine Göre Bölgeler

Turizm Bölgesi

4. Karma Bölgeler

Karma Bölgeler

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020