Nüfus Politikaları

Nüfus Politikaları

Coğrafya TR 29 Eylül 2017

Dünya nüfusu bir yandan sınırlı natural kaynakları tüketirken başka yandan nüfus ve özellikleri ülkeler amacıyla mühim olmaya devam etmektedir.Yirminci yüzyılın ortalarına kadar ülkeler, nüfusun sayısal olarak çoğunluğunu kuvvetli olmak amacıyla lüzumlu ve yeterli bir etken olarak görüyorlardı. Fakat bugünümüzde nüfusun sayısal fazlalığından çok, kaliteleri üstünde durulmaktadır. Nüfus miktarı ve özellikleri ile ülkelerin kalkınmaları arasında temas kurulmaktadır. Günümüzde ülkeler aşırı nüfus artışının problem yaratması ve buna karşı tedbir alınması gerektiğinden detaylı nüfus politikaları uygulamaktadır. Bir yandan aşırı nüfus artışı detaylı problemlere yol açarken başka taraftan da nüfusun çok az yükselmesi ya da eksilmesi de ülkelerin varlığını ve geleceğini tehdit etmektedir. İşte bu nedenlerle nüfusun belli bir oranda, problem yaratmadan artışını sağlamak hedeflenmektedir. Oysa bu her vakit ve her ülke amacıyla o kadar basit olmamaktadır.

Nüfus politikaları nüfusun kalitesini (eğitim), niceliğini (sağlık ve doğurganlık) ve dağılımını (kır, şehir, dış ülke) etkileyen şuurlu uygulamalardır.

Dünyada genel olarak yapılan üç tür nüfus politikası vardır.

1.Nüfus artış süratini azaltmaya yönelik olarak yapılan nüfus politikası. Endonezya,Çin ve Hindistan gibi ülkelerde yapılan nüfus politikası.

2.Nüfus artış süratini arttırmak amacıyla yapılan nüfus politikası. Son vakitlerde nüfusu süratle azalan Avrupa ülkelerinin uyguladığı nüfus politikası.

3.Nüfusun kalite ve niceliğini tedavi etmek hedefiyle yapılan nüfus politikası. Genellikle gelişmekte olan ülkelerin (Türkiye gibi) nüfus politikası.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021