Narman Peribacaları

Narman Peribacaları

Coğrafya TR 02 Ocak 2021

      Peribacaları dendiğinde akla ilk olarak Nevşehir geliyor. Bu hal son derece normal zira binlerce yabancı turist bile dünyanın öbür ucundan Nevşehir’e Peribacalarını ziyarete geliyor. Erzurum sınırları içersinde tespit edilen Narman (Kırmızı Periler Diyarı) Peribacaları’nı daha evvelce hiç duymuş muydunuz? Narman Peribacaları, yel ve su erozyonunun seneler içerisinde toprakları aşındırmasıyla meydana gelmiştir. Tamamen natural yollardan meydana gelen peribacalarına hiçbir şekilde insan eli değmemiştir. Ülkemizde pek tanınmasa da Peribacaları’nın tanıtımı amacıyla başta Atatürk Üniversitesi olmak üzere detaylı kuruluşlar doğrulusunda düzenlenen şenlik ve sergi festivalleriyle tanıtımına büyük ehemmiyet veriliyor. Yaz mevsiminde ünlü sanatçıların katılımı ile derli toplu olarak Peri Bacaları Şenlikleri düzenlenmekle beraber başta bölge halkı olmak üzere ülkemizin bütün bölgelerinden ziyaretçilerini misafir etmektedir.

Narman Peribacaları -Erzurum
 Kapadokya’daki Peri bacaları ile Narman’daki Peribacaları, oluşumları bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Kapadokya’daki Peri bacaları volkanizma faaliyetleri sonucunda oluşmuş, Narman’da tespit edilenlar ise akarsu aşınım şekilleri olarak geçmekte günümüzden 2,5-3 milyon sene evvelce, akarsuların bir çökelme havzasına taşıdığı malzemelerin vakitle aşınması neticesinde oluşmuştur. Kırmızı Peribacalarının bu rengi almasının sebebi ise tortullardaki kırmızı renk demirin Fe2O3 şeklinde oksitlenmesidir.Ana materyalin su erozyonu ile aşınması neticesinde meydana çıkmış ve ardından yel erozyonu son rötuşlarını yapmış olup günümüzdeki şeklini almıştır.

Erzurum narman peribacaları akarsu aşınım şekilleri

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021