Kayaç Döngüsü Nedir? Kayaç Döngüsü Nasıl Gerçekleşmektedir?

Kayaç Döngüsü Nedir? Kayaç Döngüsü Nasıl Gerçekleşmektedir?

Coğrafya TR 24 Ocak 2021

        Jeolojik zamanlarda milyonlarca yıl içerisinde bu üç sınıf kayaç birbirlerine dönüşmektedir. Kayaçların oluştukları günden bu yana devam eden ve farklı tür kayaçların doğal yollarla birbirine dönüşmesini açıklayan sürece "kaya döngüsü" demekteyiz her ne kadar bulundukları yerde hiç hareket etmeden duruyor gibi görünüyor olsalarda, aslında her kayaç türü her biri çok uzun yıllardır süren bir değişikliğin bir döngünün parçasıdırlar. Taşküre bir taraftan volkanik faaliyetlerle kütle kazanırken, diğer taraftan ya dalma batma zonlarından magmaya dalarak ya da magmayla temas eden alt kısımları ergiyerek kazandığı kütleyi geri verir. Kaya döngüsünü devam ettiren şey ise doğal olaylardır. Kayaç döngüsünü kısaca aşamalarını sıralarsak aslında ayrıntılı uzun bir sürevendir.

Kayaç Döngüsü Nedir? Kayaç döngüsü nasıl gerçekleşir?
Bütün kayaç türleri öncelikle bilmeliyizki dış etmenlerin etkisiyle önce güzelce bir aşınmaya uğrarlar sonrası;
1- Aşınan malzemeler dış etmenlerle taşınarak çukur alanlarda
biriktirilir/ tortulanır.
2- Bu tortul malzemeler zamanla çimentolaşma ve sıkışmayla
taşlaşarak tortul kayaçları oluşturur.
3- Astenosferden yükselen lavlar yer kabuğunun içinde ya da
yüzeyde soğuyarak volkanik kayaçları oluşturur.
4- Volkanik ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç altında
değişerek (metamorfizma) başkalaşım kayaçlara dönüşür.
5- Bütün kayaç türleri dalma batma zonlarından astenosfere
dalar ve ergiyerek magma malzemesine dönüşür.
6- Böylece kayaç döngüsü tamamlanmış olur.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020