İnsan ve Doğa Etkileşimi

İnsan ve Doğa Etkileşimi

Coğrafya TR 21 Mayıs 2014

İnsanlar ortaya çıktığı ilk dönemlerde bilgi eksikliği ve teknoloji yetersizliği nedeniyle doğaya müdahale edememişlerdir. Yeryüzünü tanıdıkça ve bilgi birikimleri arttıkça doğaya müdahale etmeye başlamışlar (ör: tarım) ancak bu müdahale sanayi devrimi ile üst düzeye çıkmıştır.

İki Ülkeyi Birleştiren Yol: Manş Tüneli

İnsan Doğa Etkileşimi

 1. Avrupa kıtasında, Manş Denizinde (Atlas Okyanusu kenar denizi) Fransa ile İngiltere arasındadır.
 2. Tünel 6 Mayıs 1994 tarihinde açılmıştır.
 3. 38 km.lik su altındaki bölümü ile dünyanın en uzun su altı tünelidir.

Çölde Oluşan Yaşam Alanı: Kaliforniya Central Valley Projesi

 1. Sulama projesi sayesinde Kaliforniya Central Valley eskiden bir çöl alanı iken günümüzde verimli bir tarım alanına dönüşmüştür.
 2. Tarım alanının yanında hayvanlar için otlak alanı oluşturulmuştur.
 3. Vadinin yukarı kısmındaki barajlarda depolanan sular kanallarla güneydeki kurak alanlara bağlanmıştır.
 4. Projenin maliyeti yüksek olduğu için arazide yüksek verim elde edilen ve değeri yüksek olan ürünlerin yetiştirilmesine başlanmıştır. (ör: turunçgil)
 5. Çöl alanından kurtarılıp verimli bir tarım alanına dönüşen Central Valley günümüzde şehirleşme tehdidi ile karşı karşıyadır.

Dünyadaki En Büyük Su Nakli Projesi: Libya Yapay Nehir Projesi

 1. Proje dünyanın en büyük su nakli projesidir.
 2. Bu proje ile Libya’nın güneyindeki yer altı sularının kuzeydeki tarımsal alanlara taşınması amaçlanmaktadır.
 3. Bu sayede kuzeyde tarımsal üretimin artacağı ümit edilmektedir.

İsviçre ve Dağlar

 1. İsviçre’de İsviçre Alpleri olarak bilinen dağlar ülke yüzölçümünün %58’ini kaplamaktadır.
 2. Ülkedeki dağların olumsuz etkisi geniş viyadükler, uzun tüneller ve demiryolu ile aşılmıştır.
 3. Bu dağ sıraları arasındaki Ren ve Rhone nehirlerinin açtıkları oluk boyunca enerji elde

    edildiğinden burada sanayi yoğunlaşmıştır.

 1. Ülke turizminin %60’ından fazlası kış turizmi adı altında Alp bölgesinde yoğunlaşmıştır.
 2. Jura dağı insanları kış koşulları nedeniyle saat yapımında ileri gitmişlerdir.

Doğanın Zorlanmasıyla Oluşan Mühendislik: Hollanda Kıyıları

  Doğa İnsan Etkileşimi

 1. Hollanda kıyılarının büyük bir bölümünün deniz seviyesinde veya deniz seviyesinin altında olmasından dolayı fırtına, kıyı taşkınları ve su erozyonu bakımından riskli bir bölgededir.
 2. Bu nedenle arazi ıslahı, taşkın koruma sahaları yapımı, kıyı setlerinin inşaatı ve deniz seviyesi kontrolü alanında çalışmalar yapmaktadır.
 3. Bu kıyılar dünyadaki en kapsamlı kıyı koruma sistemleri ile korunmaktadır.
 4. Hollanda deniz ticareti ve liman hizmetlerinde önemlidir. (Rotterdam ve Amsterdam Limanı)

Güneşi Aynada Gören Köy: Viganella

Güneşi aynada gören köy Viganella

 1. İtalya'nın Viganella köyü bir vadinin içe doğru uzanan yılın üç ayı güneş ışığını hiç görmeyen bir noktadadır.
 2. Köylüler güneşin gün ve mevsimler içindeki hareketine göre otomatik olarak ışığı yansıtacak bir ayna düzeneği yerleştirerek güneşten yararlanma yolunu buldular.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020