Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına

Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına

Coğrafya TR 21 Mayıs 2014

     Geçmişten Günümüz Dünyasına;Sosyal ve ekonomik gelişme sürecine bakıldığında toplumlar insanlık tarihi açısından önemli gelişim aşamaları geçirmişlerdir.Bu aşamaları sıraladığımızda İnsanı yerleşik hayata ve toprağa bağlayan tarım toplumuna geçiş, Tarım toplumundan kitlesel üretim tüketimin ve eğitimin önemli olduğu sanayi toplumuna geçiş, Kitlesel refahın bilginin ve nitelikli insanın önem kazandığı bilgi toplumuna geçiş, Günümüz koşullarında ise teknoloji hızla gelişmekte; ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

TEKNOLOJİK GELİŞME VE DOĞAYA ETKİSİ

 • Teknolojinin doğa üzerinde olumlu olumsuz pek çok etkisi vardır.
 • Hastalıklara dayanıklı yüksek verimli tohumlar elde edilmesi olumlu etkisi içinde yer alırken elektro manyetik kirlilik radyo aktif kirlilik gibi çevre sorunlarına yol açması da olumsuz etkileri arasında yer almaktadır.

 

TEKNOLOJİNİN İNSANA ETKİLERİ

 

Olumlu Etkileri

 

 • Mal ve hizmetlerin üretimi artar.
 • Mal ve hizmetlerin üretiminde işgücüne olan ihtiyaç azalır.
 • İnsanların hayat standardı yükselir.
 • Ortalama yaşam süresi uzar. (ör: diyaliz makinesinin icadı)
 • Ulaşım ve iletişim kolaylaşır.
 • Yeni iş alanları açılır.
 • Bilgiye ulaşma hızlanır.

 

Olumsuz Etkileri

 

 • Çevre sorunları artar
 • İşsizlik artar.
 • Sosyal ve psikolojik sorunlar artar.
 • Özel hayatın gizliliğine müdahale artar.
 • Doğal kaynaklar hızla tükenir.
 • Çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar.

GELECEKTE NÜFUS VE YERLEŞME

 • Şehirleşme, göç ve sanayi kavramları sıkı bir ilişki içerisindedir.
 • Sanayileşmenin artması göçlerin artmasına bu durumda şehirleşme hızındaki artışa neden olmuştur.
 • Sanayi devriminden sonra dünya üzerinde kır ve kent nüfuslarında hızlı bir değişim yaşanmıştır.
 • Yakın bir geçmişte kır ve kentlerdeki nüfus dağılımı kentlerin lehine değişerek günümüzde dünya nüfusunun çoğunluğu kentlerde yaşar oldu.
 • Ancak kentleşme dünyanın her yerinde aynı değildir.
 • Gelişmiş şehirlerde/alanlarda/bölgelerde (Avrupa, Kuzey Amerika gibi) kentleşme oranı yüksek iken şehirleşme hızı yavaştır.
 • Gelişmemiş şehirlerde/alanlarda/bölgelerde (Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya gibi) kentleşme oranı düşük iken şehirleşme hızı yüksektir. Bunun nedeni bu alanlardaki kırsal alandan şehirlere olan göçün fazla olmasıdır.

 

GELECEĞİN EKONOMİSİ

 • Dünya ülkelerindeki farklı demografik oluşumlar, teknolojik yenilikler, uluslararası ticaretin ve mali sistemin serbestleştirilmesi ve yerel reformlar, dünya ekonomisindeki değişikliklerin itici gücünü oluşturmaktadır.
 • Uluslararası birçok kuruluşun kendileri ve dünyanın geneli için yaptıkları ya da tasarladıkları projeler vardır.
 • OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) tarafından, 2000’li yılların başında bir “Bağlantılar Projesi” tasarlanmıştır.
 • Bu proje, bir yandan ülkeler için yüksek büyüme hızları öngörürken diğer yandan da önümüzdeki 25 yıl içerisinde farklı ülkelerin ekonomilerinin birbirlerinden nasıl etkileneceğini ortaya koyacaktır.
 • Yapılan değerlendirmelere göre temel ham maddelerin özellikle de doğal kaynakların üretiminde büyük bir artış öngörülmemektedir.
 • Bu nedenle yüksek büyüme oranları küresel ticaretteki gelişmelerle, yerel reformlarla ve yatırım serbestîsiyle etkileşime girerek dünyanın büyük bir bölümünde verimlilik artışına yol açacaktır.
 • Böylelikle yaşam standardında bir iyileşme görülecektir.
 • Dünyanın farklı ülkelerindeki politik yaklaşımlar ve var olan potansiyeller göz önüne alındığında dünya ekonomisinde geçen çeyrek yüzyılda ulaşılan yıllık % 4,5'lik büyüme oranının % 6,7'ye çıkacağı tahmin edilmektedir.
 • Gelecekte ekonomik kaynakların dışa açılımının;
 • Ticaretin serbestleşmesi
 • İletişim ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi
 • Sermeyenin uluslar arası sahada hareketliliğinin arması
 • Gibi gelişmelerle sağlanması düşünülmektedir.
 • Küreselleşme hareketleri, geleceğin ekonomik yapısını büyük oranda değiştirecektir. Buna göre;
 • İletişim teknolojisinin gelişecek
 • Çok geniş ve karmaşık bir uluslararası ticaret ağı oluşturmaktadır.
 • Ticari örgütlenme artacak, dünya büyük bir pazar hâline gelecektir.

En iyi ve en ucuz malı en hızlı şekilde, tüketicilere ulaştıran ülkeler ve firmalar bu ticari sisteme uyum sağlayacaktır. Bunu sağlayamayan ülkelerde ise bu küreselleşmeye bağlı olarak işsizlik ve fakirlik artacaktır.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

La Nina Kışı

Coğrafya TR 21 Aralık 2022

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020