Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Jeopolitiği

Coğrafya TR May 21, 2014

            Günümüzde Türkiye, dünyanın en mühim petrol rezervlerine sahip olan Orta Doğu ve Hazar Havzası ile mühim deniz ulaştırma yollarının kavşağında tespit edilen Akdeniz Havzası içersinde yer alır. Hem de tarihte her vakit önemini sürdürmüş olan Karadeniz Havzası ve Boğazlar, SSCB ve Yugoslavya’nın dağınık hale gelmesi neticesi yapısal değişiklığa uğrayan Balkanlar, etnik çatışmalar yanısıra varlıklı natural kaynaklara sahip Kafkasya ve Orta Asya’nın ortaya getirdiği coğrafyanın merkezinde bulunmaktadır. Aynı vakitde;
-> KafkAsya ve Orta Asya petrolünün ve natural gazının batıya ulaştırılması amacıyla tespit edilen güzergâhlardan en muhimi üstünde bulunmaktadır.
-> Türkiye BM ve NATO’nun barışı koruma, çevresel emniyet ve istikrara yönelik girişimlerine katılımları ve bazılarında oynadığı lider rol ile Avrupa emniyet mimarisi üstünde ağırlığa sahiptir.
-> 20. yüzyılın sonlarında dünyadaki köklü ve süratli değişiklıklar Türkiye’yi NATO’nun bir kanat ülkesi koordinatından çıkarmış AvrAsya kuşağında merkezî bir hale getirmiştir.
-> Türkiye olduğu bölümde kuvvetli bir orduya sahiptir.
Türkiye, olduğu coğrafi koordinat nedeniyle çoğu değişik ticari, ekonomik, askeri ve siyasi uluslararası kuruluşlara üyedir. Aynı anda NATO, Avrupa Konseyi, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik İş Birliği (KEİ), Ekonomik İş Birliği Örgütü (ECO), D-20 ve İslam Konferansı Örgütü (İKO) delegesi olan tek devlettir.
Türkiye, istikbal yüzyılda Hazar ve Orta Asya natural kaynaklarının batıya ulaşmasında natural bir köprü rolü üstlenecektir. Dünya natural enerji kaynaklarının % 70′i Türkiye’nin çevresinde kümelenmiştir. Hazar petrollerinin batıya taşınmasını gerçekleştiren Bakü - Ceyhan projesi, petrol nakil güzergâhı bakımından en istikrarlı ve güvenilir ortamı sunmaktadır. Hazar Havzası’nın natural varlıklıliklerinin dünya pazarlarına ulaşmasıyla beraber KafkAsya ve Orta Asya’ya yönelik ticari trafikte ortaya gelen yükselişin lüzumlu kıldığı Trans KafkAsya ulaşım Koridoru’nun yaşama geçirilmesi bakımından da Türkiye anahtar ülke koordinatundadır.
Türkiye olduğu koordinat içersinde etrafına barış, istikrar, demokrasi ve hoşgörüyü yansıtmak amacıyla büyük bir çaba içersindedir. Türkiye’nin bu yöndeki gayreti; savunduğu ilkelerden, coğrafyasından ve tanınan tarihî gerçeklerden kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin uyguladığı dış politika, hem yaşadığı coğrafyadaki jeostratejik, ekonomik, kültürel gerçeklere hem de Atatürk’ün koyduğu barışçı ilkelere dayanmaktadır.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Nasa Ay'da Su bulundu

Coğrafya TR October 26, 2020

Hangi İlimiz Nesiyle Meşhur?

Coğrafya TR November 11, 2020

CBS Nedir?

Coğrafya TR November 08, 2020

Deprem Nedir? Nasıl Oluşur?

Coğrafya TR November 04, 2020

11.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR June 18, 2020

10.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR June 19, 2020

Deprem Anında Zemin Sıvılaşması

Coğrafya TR June 09, 2020

Mühendislik Hatalı Baraj Vajont Barajı

Coğrafya TR May 19, 2020

Süper Hücre Nedir? Nasıl Oluşur?

Coğrafya TR June 23, 2020