Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Jeopolitiği

Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Jeopolitiği

Coğrafya TR 21 Mayıs 2014

            Günümüzde Türkiye, dünyanın en mühim petrol rezervlerine sahip olan Orta Doğu ve Hazar Havzası ile mühim deniz ulaştırma yollarının kavşağında tespit edilen Akdeniz Havzası içersinde yer alır. Hem de tarihte her vakit önemini sürdürmüş olan Karadeniz Havzası ve Boğazlar, SSCB ve Yugoslavya’nın dağınık hale gelmesi neticesi yapısal değişiklığa uğrayan Balkanlar, etnik çatışmalar yanısıra varlıklı natural kaynaklara sahip Kafkasya ve Orta Asya’nın ortaya getirdiği coğrafyanın merkezinde bulunmaktadır. Aynı vakitde;
-> KafkAsya ve Orta Asya petrolünün ve natural gazının batıya ulaştırılması amacıyla tespit edilen güzergâhlardan en muhimi üstünde bulunmaktadır.
-> Türkiye BM ve NATO’nun barışı koruma, çevresel emniyet ve istikrara yönelik girişimlerine katılımları ve bazılarında oynadığı lider rol ile Avrupa emniyet mimarisi üstünde ağırlığa sahiptir.
-> 20. yüzyılın sonlarında dünyadaki köklü ve süratli değişiklıklar Türkiye’yi NATO’nun bir kanat ülkesi koordinatından çıkarmış AvrAsya kuşağında merkezî bir hale getirmiştir.
-> Türkiye olduğu bölümde kuvvetli bir orduya sahiptir.
Türkiye, olduğu coğrafi koordinat nedeniyle çoğu değişik ticari, ekonomik, askeri ve siyasi uluslararası kuruluşlara üyedir. Aynı anda NATO, Avrupa Konseyi, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik İş Birliği (KEİ), Ekonomik İş Birliği Örgütü (ECO), D-20 ve İslam Konferansı Örgütü (İKO) delegesi olan tek devlettir.
Türkiye, istikbal yüzyılda Hazar ve Orta Asya natural kaynaklarının batıya ulaşmasında natural bir köprü rolü üstlenecektir. Dünya natural enerji kaynaklarının % 70′i Türkiye’nin çevresinde kümelenmiştir. Hazar petrollerinin batıya taşınmasını gerçekleştiren Bakü - Ceyhan projesi, petrol nakil güzergâhı bakımından en istikrarlı ve güvenilir ortamı sunmaktadır. Hazar Havzası’nın natural varlıklıliklerinin dünya pazarlarına ulaşmasıyla beraber KafkAsya ve Orta Asya’ya yönelik ticari trafikte ortaya gelen yükselişin lüzumlu kıldığı Trans KafkAsya ulaşım Koridoru’nun yaşama geçirilmesi bakımından da Türkiye anahtar ülke koordinatundadır.
Türkiye olduğu koordinat içersinde etrafına barış, istikrar, demokrasi ve hoşgörüyü yansıtmak amacıyla büyük bir çaba içersindedir. Türkiye’nin bu yöndeki gayreti; savunduğu ilkelerden, coğrafyasından ve tanınan tarihî gerçeklerden kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin uyguladığı dış politika, hem yaşadığı coğrafyadaki jeostratejik, ekonomik, kültürel gerçeklere hem de Atatürk’ün koyduğu barışçı ilkelere dayanmaktadır.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020