Doğal Kaynaklar ve İnsan

Doğal Kaynaklar ve İnsan

Coğrafya TR 20 Mayıs 2008

İnsan ırkı ilk meydana çıktığı günden itibaren sıksık tabiattan yararlanmıştır. Önce taşı kullanarak aletler yapmış; hayvanları kullanarak yaşamlarını devam ettirmişlerdir. Daha sonra tabiatta tespit edilen bakır, demir gibi madenleri keşfeden insanlar bu madenlerle sağlam aletler yapmışlar, bu aletleri tarımda da kullanmışlardır.
Doğada var olan toprağı kullanmışlar. Toprağı ekip biçerek gereksinimleri kadar gıda üretmişler, böylelikle tarım faaliyetini meydana çıkarmışlardır. Doğal kaynakların en önemlilerinden biri olan suyu tarımda kullanmışlar, su değirmenleri yaparak tarım ürünlerini öğütmüşler, barajlar kurarak elektrik enerjisi üretmişlerdir. Doğal kaynakları kullanarak sıksık gelişen, hayatını basitleştiren insanoğlu tarım, madencilik, endüstri gibi mesleklerin meydana çıkmasını sağlamışlardır.
İnsanlar, hayatlarını kolaylaştırıp yeni yeni meslek kolları oluştururken başka yandan natural kaynakları tüketmekte ve natural etrafa zarar vermektedir. Örneğin; tarla açmak amacıyla ormanları tahrip etmişler. Ağaç, kökleriyle toprağı tutar. Ağaç olmayınca rüzgar, sel gibi dış kuvvetler toprağın verimli tabakasını taşır. Bu olaya erozyon diyoruz. Erozyon neticesinde toprağın verimli tabakası taşındığı amacıyla toprak çoraklaşır, verimsizleşir ve çölleşir.
İnsanoğlu elektrik üretmek, sulama gerçekleştirme hedefiyle su kaynaklarının üstünde barajlar kurar. Barajlar, insan hareketlerini kolaylaştırırlar; ama etrafa de pek çok zarar verirler. Örneğin; baraj kurulan bölgedeki karada yaşam sürdüren bitki ve hayvanlar zarar görür, akarsular doğrulusunda taşınan topraklar baraj dibinde birikir ve ulaşması gereken ovalara ulaşamazlar.
Doğal kaynaklar insan hayatını kolaylaştırıp insanlara yeni iş imkanları sunarken insanoğlu bu kaynakları gelişi güzel kullandığı amacıyla natural etrafta onulmaz yaralar açmaktadır. Doğada var olan madenler, ilk insanlardan beri kullanılagelmiştir. Geçmişten şu zamana kadar kullanım biçimi ve amacına göre madenler çeşitlenmiş ve pek çok yerde maden Ocakları açılmıştır. Madenlerin açılmasıyla insanlara yeni iş imkanları sağlanmış, maden yerlerinde yerleşmeler çoğalmış ve buradaki kentler ilerlemiştir. Ülkemizde Zonguldak, Karabük, Batman gibi kentler ile dünyada Essen, Appalaş, Johannesburg, Kuveyt, Bakü, Musul gibi kentler madencilikle ilerlemiş kentlerdir.
Gördüğümüz gibi natural kaynaklar, insan hareketlerinin esasını oluşturur.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020