Doğal Kaynaklar ve Ekonomi İlişkisi

Coğrafya TR July 21, 2019

Büyük sermaye ve natural kaynaklara sahip ilerlemiş ülkeler, natural kaynaklardan etkin şekilde faydalanma yollarını aramaktadır. Mesela, Rusya Federasyonu’nda varlıklı natural kaynaklar vardır. En mühim yer altı kaynağı petrol, natural gaz ve demirdir. Hem de Sibirya’daki ormanlar ülke amacıyla büyük bir varlıklılik kaynağıdır.

Zengin natural kaynaklara sahip birtakım ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersiz oldukları amacıyla yeteri kadar gelişememişlerdir. Mesela Nijerya Afrika’nın en çok petrol yapan ülkesi olmasına karşın halkın büyük bir kısmının geliri ve hayat standardı çok düşüktür.

Doğal kaynaklar tarafından yoksul fakat sermaye, iş kuvveti ve teknoloji tarafından varlıklı olan ülkeler; dışarıdan ham madde alıp işleyerek açıklarını kapatmaktadır. Mesela, Japonya natural kaynak türü ve rezervi bakımından çok yoksul olmasına karşın yukarıda ifade edilen özelliklerini kullanarak bu alandaki açığını kapatmıştır.

Moğolistan gibi geri kalmış ve natural kaynak tarafından yoksul olan ülkeler ise esasen kıt olan kaynaklarından teknik ve sermaye eksikliği yüzünden etkin bir şekilde faydalanamamaktadır.

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere natural kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişimlerini belirlemede mühim bir faktördür. Ekonomiyi meydana getiren faktörler; tarım, endüstri ve hizmet sektörlerdir. Bu sektörler, natural kaynaklara bağlı olarak kurulur ve gelişir. Dolayısıyla ülke ekonomileri ile natural kaynaklar arasında sıkı bir temas vardır.

Doğal kaynaklara önemini kazandıran asıl faktörler, dünya nüfusunun artışı ve endüstrideki teknik gelişmelerdir. Nüfus artışı piyasa kısmı oluştururken teknik icatlar ve üretimdeki sistem farkılıkları değişik natural kaynaklara yönelme ihtiyacını arttırmıştır. Sınırsız olan insan gereksinimleri sınırlı düzeydeki natural kaynakların işletilmesi ile karşılanmıştır. Doğal kaynaklardaki üretim artışı, dünya endüstri ve ticaretinin gelişmesinde mühim rol oynamıştır.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Nasa Ay'da Su bulundu

Coğrafya TR October 26, 2020

Hangi İlimiz Nesiyle Meşhur?

Coğrafya TR November 11, 2020

CBS Nedir?

Coğrafya TR November 08, 2020

Deprem Nedir? Nasıl Oluşur?

Coğrafya TR November 04, 2020

11.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR June 18, 2020

10.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR June 19, 2020

Deprem Anında Zemin Sıvılaşması

Coğrafya TR June 09, 2020

Mühendislik Hatalı Baraj Vajont Barajı

Coğrafya TR May 19, 2020

Süper Hücre Nedir? Nasıl Oluşur?

Coğrafya TR June 23, 2020