AYT Coğrafya Konuları Yıllara Göre Soru ve Dağılımları

AYT Coğrafya Konuları Yıllara Göre Soru ve Dağılımları

Coğrafya TR 05 Temmuz 2020

AYT coğrafya konuları, AYT Coğrafya 1 ve AYT Coğrafya 2 olarak ele aldığımızda 11. ve 12.sınıf Coğrafya Müfredat konularının tamamını kapsamaktadır.Konu başlıklarından yola çıkarak bir sıralama yapmaya çalıştık.

DOĞAL SİSTEMLER
Ekosistem ve Madde Döngüsü
Ekstrem Doğa Olayları ve Küresel İklim Değişimi
BEŞERİ SİSTEMLER
Şehir ve Ekonomi
Nüfus Politikaları
Yerleşmelerin Özellikleri
Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Faaliyetler
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Türkiye’de Tarım
Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık
Türkiye’de Madencilik ve Enerji Kaynakları
Türkiye’de Sanayi
Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
İlk Kültür Merkezleri
Kültür Bölgelerinin Oluşumu
Türk Kültürü
Turizmin Etkileri
Küresel Ticaret
Küresel ve Bölgesel Örgütler
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
Bölgeler ve Ülkeler
ÇEVRE VE TOPLUM

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020