AYT Coğrafya Konuları Yıllara Göre Soru ve Dağılımları

Coğrafya TR 05 Temmuz 2020

AYT coğrafya konuları, AYT Coğrafya 1 ve AYT Coğrafya 2 olarak ele aldığımızda 11. ve 12.sınıf Coğrafya Müfredat konularının tamamını kapsamaktadır.Konu başlıklarından yola çıkarak bir sıralama yapmaya çalıştık.

DOĞAL SİSTEMLER
Ekosistem ve Madde Döngüsü
Ekstrem Doğa Olayları ve Küresel İklim Değişimi
BEŞERİ SİSTEMLER
Şehir ve Ekonomi
Nüfus Politikaları
Yerleşmelerin Özellikleri
Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Faaliyetler
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Türkiye’de Tarım
Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık
Türkiye’de Madencilik ve Enerji Kaynakları
Türkiye’de Sanayi
Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
İlk Kültür Merkezleri
Kültür Bölgelerinin Oluşumu
Türk Kültürü
Turizmin Etkileri
Küresel Ticaret
Küresel ve Bölgesel Örgütler
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
Bölgeler ve Ülkeler
ÇEVRE VE TOPLUM

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Deprem Anında Zemin Sıvılaşması

Coğrafya TR 09 Haziran 2020

11.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR 18 Haziran 2020

Mühendislik Hatalı Baraj Vajont Barajı

Coğrafya TR 19 Mayıs 2020

10.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR 19 Haziran 2020

Süper Hücre Nedir? Nasıl Oluşur?

Coğrafya TR 23 Haziran 2020